Hoe u een management review uitvoert

| Gemiddelde leestijd: 3 min
Dit bericht is 929 keer bekeken

Het nieuwe jaar is van start. Dat betekent dat het weer tijd is om de jaarlijkse verificatie en management review uit te voeren. In deze blog leggen we uit wat een management review is en hoe u deze uitvoert.

Wat is een management review?

Een management review, ook wel directiebeoordeling genoemd, is een beoordeling van het kwaliteitssysteem door de directie. Het doel is dat de directie het kwaliteitssysteem beoordeelt op blijvende geschiktheid en effectiviteit om zo de voedselveiligheid te borgen.

Wanneer wordt een management review uitgevoerd?

In de meeste gevallen wordt de review aan het einde of aan het begin van een kalenderjaar uitgevoerd om alle kwaliteit gerelateerde zaken van het afgelopen jaar te beoordelen. Hoe vaak de review wordt uitgevoerd, is per bedrijf verschillend. In de GFSI erkende normen, zoals BRCGS, IFS en FSSC 22000, wordt vereist dat deze minimaal jaarlijks wordt uitgevoerd.

Wie voert de review uit?

De naam zegt het eigenlijk al: de management review wordt uitgevoerd door het management, oftewel de directie van je bedrijf. In de praktijk is het meestal zo dat alle gegevens door de kwaliteitsmanager worden verzameld en aan de directie worden voorgelegd. De input dient hiervoor te komen uit de diverse afdelingen binnen het bedrijf o.a. technische dienst, productie, aankoopdienst en HR. De kwaliteitsmanager/ externe QA adviseur kan adviseren over werkwijzen of verbeterpunten en de directie moet hier besluiten over nemen. Hierbij houdt de directie altijd het doel voor ogen: de missie en visie van het bedrijf, het engagement dat ze hebben vastgelegd in de beleidsverklaring waaronder het borgen van de productveiligheid en de strategische richting waarin ze met het bedrijf willen gaan. De verslaglegging van de review wordt meestal verzorgd door de kwaliteitsmanager of de externe QA adviseur.

Welke onderwerpen moeten aan bod komen?

Bent u gecertificeerd voor een kwaliteitsnorm? Dan staat in de norm vaak precies beschreven welke onderwerpen minimaal aan bod moeten komen tijdens de management review. Voorbeelden van onderwerpen zijn:

  • Follow-up acties uit voorgaande management reviews
  • Klachtenanalyse
  • Resultaten uit interne en externe audits en inspecties
  • Beoordeling van analyseresultaten
  • Food Safety Culture plan
  • Resultaten van de HACCP/HARPC verificatie
  • Wijzigingen in wet- en regelgeving
  • Resultaten klantenbezoeken
  • leveranciersbeoordeling

Hoe zorg ik voor de juiste verslaglegging?

Maak een verslag van alle besproken punten. Noteer hierbij ook de resultaten, bevindingen, verbeterpunten en de besluiten van de directie, zodat u alles in één verslag bij elkaar hebt. Bij beoordeling van resultaten maak gebruik van grafieken en toon de vergelijking met de resultaten uit de vorige review. Noteer zowel wat goed is gelopen als waar verbetering gewenst is.

Wat is de output?

De managementreview resulteert in beoordelen van de beleids- en kwaliteitsdoelstellingen en bepalen van nieuwe (verbeter)doelstellingen voor de komende periode. Het is van belang te bepalen hoe deze doelstellingen zullen worden behaald ( acties) en door wie deze worden uitgevoerd/opgevolgd. Deze doelstellingen moeten in lijn zijn met de algemene beleidsverklaring en strategische missie van de organisatie.

Tip: maak de doelstellingen SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden.

De directie bepaalt dan ook welke middelen zullen worden voorzien om ervoor te zorgen dat de doelstellingen kunnen worden behaald.

Tijdens het opmaken van de managementreview kunnen ook vaststellingen worden gedaan die actie vereisen. We raden aan om deze acties op te nemen in het centrale systeem voor corrigerende acties en preventieve maatregelen.

En wat dan?

Om te voorkomen dat doelstellingen niet worden gehaald kan je deze best tussentijds opvolgen en monitoren. Monitoring kan door koppeling van een KPI plan aan de doelstellingen.

Allergenen demo e-learning in laptop

Uw management review snel compleet?

Heeft u behoefte aan een overzicht van gewijzigde wet- en regelgeving die van toepassing zijn voor uw bedrijf? Of kunt u advies gebruiken bij bepalen van gerichte doelstellingen en gekoppeld KPI-plan? Onze consultants staan graag voor u klaar! Neem contact met ons op.

Marlous-van-Drunen.jpg
Auteur: Marlous van Drunen Marketing & Communicatie
manuella-juiste-formaat-website

Meer over dit onderwerp?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Manuella van Rijmenant.

Neem contact op

Gerelateerde kennisbank artikelen

Gerelateerde diensten

Gerelateerde branches

manuella-juiste-formaat-website

Hulp nodig met uw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Manuella van Rijmenant

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

manuella-juiste-formaat-website

Op de hoogte blijven? Meld u gratis aan voor de nieuwsbrief