Chain of custody

De productieketens, van oorsprong tot en met de eindconsument, worden steeds complexer. Eén van de redenen is dat de productieketens steeds internationaler worden. Tevens zijn er steeds meer samengestelde producten. Voordat het product bij de eindconsument op het bord ligt zijn er vele schakels aan vooraf gegaan. Daarom wordt chain of custody, ofwel ketenbeheersing, steeds belangrijker. Zo wordt de productieketen goed in kaart gebracht.

Naar aanleiding van diverse schandalen verwacht de consument meer transparantie in de gehele keten. Als producent is het belangrijk om volledige transparantie te bieden aan de afnemers. Chain of custody kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Daarmee bied je een duidelijk overzicht van de productieketens binnen jouw bedrijf.

Verschillende kwaliteitsstandaarden

Bewaking van de keten is essentieel voor de beheersing van de mogelijke risico’s. In diverse kwaliteitsstandaarden, zoals GLOBAL GAP en BRC worden eisen gesteld ten aanzien van de chain of custody. Een sluitende traceerbaarheid, een volledige scheiding en analyse van het proces van de producten zijn onderdelen ter beheersing van de chain of custody.

Chain of Custody beoordelen

Onze projectmanagers ondersteunen je bij het opstellen, implementeren en uitvoeren van een ketenbeheersplan. Met behulp van een gefaseerd stappenplan zal de volledige chain of custody beoordeeld worden. Ten eerste zal per product(groep) de keten gedefinieerd worden. Vervolgens zal een VACCP inventarisatie uitgevoerd worden op basis van de producten en processen. Ten slotte zullen maatregelen vastgesteld worden, waarna deze geïmplementeerd worden. Daarna kan je met vertrouwen aan de slag en is alles goed gedocumenteerd.

Augmentez vos connaissances

Ko
Je cherche:

Expériences de nos clients

Que peut faire Normec pour vous ?

Services connexes

peter-juiste-formaat-website

Avez-vous besoin de soutien ou de conseils sur votre produit dans le secteur alimentaire?

Contactez-nous Peter Zirkzee

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

peter-juiste-formaat-website

Découvrez une sélection de notre clientèle