Alle levensmiddelen moeten veilig zijn om te consumeren. We willen niet iets eten wat besmet is met ziekmakers (micro-organismen) of schadelijke stoffen en/of product vreemde materialen bevat. Wanneer een product voldoet aan de voedselveiligheidscriteria mag je er vanuit gaan dat je niet ziek wordt. Alle producenten van levensmiddelen moeten er daarom zorg voor dragen dat de voedselveiligheid goed geborgd is, onder andere door een voedselveiligheidssysteem. Wij helpen je daar graag bij!

De categorieën binnen Analyse

zaki-juiste-formaat-website.jpg

Avez-vous besoin de soutien ou de conseils sur votre produit dans le secteur alimentaire?

Contactez-nous Zaki Al Salihi

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

zaki-juiste-formaat-website.jpg