• Nederlands
    • Engels
    • Duits

Nijland Food borgt kwaliteit beter door E-learning

Voor industriële producenten van voedingsmiddelen is het gebruikelijk dat er op jaarbasis enkele tientallen of zelfs honderden uitzendkrachten worden ingeleend. Ondanks het feit dat dit in diverse gevallen gestandaardiseerd werk betreft, zijn het vaak juist deze werkzaamheden die een grote impact hebben op de kwaliteit en voedselveiligheid van producten. Het is daarom van belang dat ook tijdelijke medewerkers voldoende op de hoogte zijn van hygiëneregels binnen jouw organisatie. “E-learning is in dit geval een zeer efficiënte methode om kennis over hygiëneregels aantoonbaar over te dragen aan (uitzend)personeel”, aldus Marco Nijzink, adjunct directeur Nijland.

Gebruikte diensten

Efficiënt en volgens certificeringsnormen

Vanuit certificeringsnormen worden eisen gesteld met betrekking tot het trainen van medewerkers. Zo stellen BRC, IFS en FSSC 22000 dat bedrijven er voor moet zorgen dat al het personeel dat werkzaamheden verricht met invloed op de productveiligheid, -wettelijkheid en -kwaliteit, inclusief tijdelijke medewerkers zoals uitzendkrachten, bekwaam moet zijn om het werk uit te voeren. Dit kan door middel van trainingen, werkervaring of diploma’s. Het klassikaal/persoonlijk trainen van (uitzend)personeel neemt de nodige tijd in beslag.

Sinds we de e-learning aanbieden aan alle (uitzend)krachten merken we dat iedereen goed op de hoogte is van de richtlijnen met betrekking tot voedselveiligheid en hygiëne. Voorheen werd de instructie vaak gegeven door derden, bijvoorbeeld het uitzendbureau.

Uitzendkrachten kunnen met de E-learning module van Normec CareNet Online online en individueel getraind worden, zodat ze goed en tijdig op de hoogte zijn van de basisregels die gelden binnen jouw bedrijf. Denk hierbij aan online trainingen over de huisregels, hygiëneregels, CCP’s, schoonmaakprocedures en allergenenbeheersing. Iedere uitzendkracht kan de training(en) op een zelf te bepalen tijdstip en locatie volgen.

Coördinatie door uitzendbureau

In de E-learning module van Normec CareNet Online is een specifiek gebruikersprofiel beschikbaar. Met dit gebruikersprofiel is het mogelijk om uitzendbureaus de coördinatie van de uitvoering van cursussen te laten verzorgen. Wanneer de verantwoordelijke persoon van het uitzendbureau inlogt in de applicatie, kan deze cursisten toevoegen, trainingen inplannen en zorg dragen voor uitvoering van de training. Daarmee nemen ze direct het werk uit handen van de HRM manager van het bedrijf waar de uitzendkracht is geplaatst.

Bovendien verschuift de verantwoordelijkheid van de HRM afdeling naar het uitzendbureau en kan er sneller worden gehandeld. Op deze wijze is het realistischer om van uitzendbureaus te verlangen dat uitzendpersoneel bij aanvang van hun werkzaamheden getraind is. Aan de HRM manager van jouw organisatie is het enkel nog de taak om de uitzendbureaus op net naleven van hun verantwoordelijkheden te controleren.

Toepassing in praktijk

Nijland Food in Goor (OV) is een organisatie die zowel vers vlees van met name pluimvee als vegetarische producten produceert om deze vervolgens af te zetten naar de retail en industriële afnemers in binnen- en buitenland. Waar nodig wordt onder High-Care omstandigheden gewerkt. Bij Nijland worden jaarlijks enkele honderden uitzendkrachten ingeleend, die met name verantwoordelijk zijn voor werkzaamheden met betrekking tot logistiek en productie. Deze uitzendkrachten worden bij meerdere uitzendbureaus ingeleend.

Als medewerkers de regels niet juist naleefden kreeg je nog wel eens het antwoord: ‘Dat wist ik niet’. Door het inzetten van de e-learning module zijn dergelijke situaties niet meer aan de orde en daarmee kunnen we onze kwaliteit beter waarborgen. Dat is een belangrijk en groot voordeel voor ons.

Nijland Food is gecertificeerd volgens de FSSC22000 standaard voor voedselveiligheid. Om te kunnen voldoen aan de voorwaarden die deze norm stelt op het gebied van training van tijdelijke medewerkers, is met uitzendbureaus contractueel vast gelegd dat uitzendkrachten voor aanvang van hun werkzaamheden een basistraining hygiëne hebben gevolgd. Dit betreft een training die op maat is gemaakt en waarin informatie omtrent hygiëne gedrag, huisregels, allergenen en CCP’s zijn uitgewerkt.

De uitzendkrachten kunnen diverse nationaliteiten hebben, daarom zijn de trainingen  beschikbaar in het Nederlands, Engels en Pools. Omdat het beheer van de E-learning trainingen bij de uitzendbureaus zelf ligt, kunnen deze zelf de medewerkers aanmelden voor de training en zorg dragen voor de uitvoering ervan. Aan Nijland zelf is het dan enkel nog de taak om na te gaan of aan de gemaakte afspraken wordt voldaan en om prestaties van uitzendbureaus met elkaar te vergelijken. Trainingen worden op diverse niveaus in de organisatie aangeboden en de inhoud is afgestemd op de aard van de werkzaamheden. Zo worden naast uitzendkrachten ook lijnverantwoordelijken getraind.

Nijland foto
boxarrow-up

Meer informatie

Wil je net als Nijland Food de e-learning module inzetten om medewerkers te trainen? Neem dan nu contact met ons op.

Neem contact op Bekijk onze diensten
© 2020 Normec Foodcare Privacy
nlende
Offerte aanvragen
Care for Food Group gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is de Care for Food Group met IvoMar Marktonderzoek overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten
IvoMar Marktonderzoek gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is IvoMar Marktonderzoek met de Care for Food Group overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten