• nl
    • en
    • de

Nieuws

Lees verder boxarrow-up

Europarlement stemt tegen invoering voedingsprofielen

Het Europees parlement heeft dinsdag in een resolutie tegen de zogenoemde ‘voedingsprofielen’ gestemd. Deze voedingsprofielen zouden moeten voorkomen dat ongezondere producten toch een voedings- of gezondheidsclaim kunnen krijgen. Over de invoering van de voedingsprofielen wordt al jaren gesproken. Al in 2009 zou de EU zogeheten voedingsprofielen met minimumeisen aan voeding vaststellen. Producten die te veel vet, zout of suiker bevatten, zouden daarna geen gezondheids-, mineralen- of vitamineclaim meer op de verpakking mogen zetten. De invoering van de voedingsprofielen bleef echter uit. Schrappen Het Europees Parlement heeft dinsdag een resolutie aangenomen die de Europese Commissie oproept om deze voedingsprofielen definitief te schrappen. Redenen daarvoor zijn volgens parlementsleden ‘blijvende onduidelijkheden’ over de implementatie van voedingsprofielen en een mogelijke marktverstorende werking ervan. De resolutie van het Parlement is overigens niet bindend, maar een oproep aan de Europese Commissie. Reactie Volgens consumentenorganisaties zoals foodwatch kiest het EU-parlement daarmee voor de fabrikanten. De organisatie vindt het een slechte zaak dat fabrikanten ‘hun producten kunnen blijven promoten als zogenaamd gezond met een grote vitamineclaim op de verpakking’. Achtergrond voedingsprofielen De Europese wetgeving over voedings- en gezondheidsclaims moest misleiding voorkomen en helderheid scheppen over wat gezond is en wat niet. Daarom werd er bij de regelgeving rekening mee

Lees verder boxarrow-up

Wetgeving additieven voor zuigelingen en peuters gewijzigd

De Europese Commissie heeft een belangrijke bijlage bij de additievenverordening aangepast. Er wordt vastgesteld welke additieven wel en welke niet gebruikt mogen worden in levensmiddelen voor zuigelingen en peuters. Fouten bij overhevelen additieven Bij het overbrengen van levensmiddelenadditieven naar het nieuwe indelingssysteem dat bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 werd vastgesteld, zijn levensmiddelen voor zuigelingen en peuters per abuis niet overgebracht vanuit de oude wetgeving (Richtlijn 95/2/EG) naar bijlage II waarin de in de EU goedgekeurde levensmiddelenadditieven en de gebruiksvoorwaarden staan vermeld. Op deze levensmiddelen mag het ‘carry-over’-beginsel niet worden toegepast. Rectificatie en wijziging van bijlage II De tabel in bijlage II wordt gerectificeerd door er levensmiddelen voor zuigelingen en peuters in op te nemen. Ook worden de voorwaarden voor het gebruik van levensmiddelenadditieven die zijn opgenomen in levensmiddelencategorie 0 (‘in alle levensmiddelencategorieën toegestane levensmiddelenadditieven’) verduidelijkt. Daarnaast wordt de titel van die specifieke categorie gewijzigd.  De nieuwe titel zal luiden: ‘levensmiddelenadditieven die in alle levensmiddelencategorieën behalve levensmiddelen voor zuigelingen en peuters zijn toegestaan, tenzij uitdrukkelijk ander is bepaald’. De wijzigingen zijn gepubliceerd bij  Verordening (EU) 2016/324  en treden in werking op 28 maart 2016. Bron: VMT.nl, 11 maart 2016

Lees verder boxarrow-up

Vijf aromastoffen verwijderd van goedgekeurde EU lijst

De Europese Commissie heeft vijf aromastoffen verwijderd uit de EU-lijst van goedgekeurde aroma’s en uitgangsmaterialen, die is opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008. Deze lijst kan, op initiatief van de Commissie, worden bijgewerkt. Aanleiding hiervoor kan zijn een aanvraag door een lidstaat of belanghebbende partij. Verzoeken goedkeuring ingetrokken In dit geval ging het om een aantal stoffen waarvoor de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) de beoordeling nog niet heeft afgerond of heeft gevraagd om aanvullende wetenschappelijke gegevens. Voor vier van de stoffen is de aanvraag voor goedkeuring ingetrokken door de personen die verantwoordelijk zijn voor het in de handel brangen van deze aromastoffen. Het gaat om: vetiverol (FL-nr. 02.214), vetiverylacetaat (FL-nr. 09.821), 2-acetyl-1,4,5,6-tetrahydropyridine (FL-nr. 14.079), en 2-propionylpyrroline 1 % in triglyceriden uit plantaardige oliën (FL-nr. 14.168). De andere stof, methyl-2-mercaptopropionaat (FL-nr. 12.266), wordt geschrapt, omdat de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van de stof , heeft aangegeven dat hij het gebruik ervan niet langer ondersteunt. Overgangstermijn Om exploitanten van levensmiddelenbedrijven de gelegenheid te geven zich aan de voorschriften van deze verordening kunnen aanpassen, geldt er een overgangstermijn. Levensmiddelen die de betreffende aromastoffen bevatten, die tot uiterlijk zes maanden na 2 maart 2016

Lees verder boxarrow-up

“Strengere aanpak voor afbeeldingen van verse vruchten op verpakking”

Volgens de Belgische consumentenorganisatie Test-Aankoop dienen fabrikanten die afbeeldingen van verse vruchten op hun verpakkingen plaatsen, terwijl er maar weinig fruit in zit, strenger worden aangepakt. De consumentenorganisatie heeft ruim 120 voedingsmiddelen met fruitafbeeldingen op de verpakking onderzocht. “Heel wat verpakkingen beloven smaakexplosies van verse vruchten, terwijl het tussen de aroma’s en de kleurstoffen op de ingrediëntenlijst zoeken is naar sporen van echt fruit.” Truc Het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw meldt dat hoewel het fruit een duidelijk verkoopargument was, Test-Aankoop maar weinig vruchten aantrof. “Wanneer fruit in woord of beeld wordt weergegeven op de verpakking, moet volgens de wet het percentage ervan worden vermeld in de ingrediëntenlijst”, zegt de organisatie. Volgens Test-Aankoop interpreteren fabrikanten deze regel in hun eigen voordeel door minieme hoeveelheden vruchtensappen of -puree toe te voegen aan het recept. Test-Aankoop spreekt van een ‘beproefde truc’ in de voedingsindustrie om producten een gezonder imago te geven. Misleiding De organisatie heeft de betrokken fabrikanten op de vingers getikt vanwege misleiding. Voor zeven overtreders uit het onderzoek heeft Test-Aankoop een klacht ingediend bij de FOD Economie. De consumentenorganisatie eist dat bestaande regels strenger worden toegepast om grijze gebieden definitief uit te sluiten. Ook pleit Test-Aankoop voor extra regels. Zo wil

Lees verder boxarrow-up
Lees verder boxarrow-up

Wijzigingen in wetgeving “Voeding voor specifieke groepen”

De huidige Europese Richtlijn 2009/39 voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen zal vanaf 20 juli 2016 vervangen worden door Verordening (EU) 609/2013 voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing. De verordening heeft betrekking op voeding voor bepaalde kwetsbare groepen in de samenleving, namelijk: Zuigelingen en opvolgmelk Bewerkte op graan gebaseerde voeding en andere babyvoeding Voeding voor speciale medische doeleinden Volledige vervanging van dagelijkse voeding voor gewichtsbeheersing. De nieuwe verordening wordt ook wel FSG (Food for Specific Groups) – verordening genoemd en is een kaderverordening. Deze heeft als doel het beschermen van kwetsbare groepen consumenten door het reguleren van de samenstellingsvereisten en de wijze waarop over deze producten aan gebruikers/consumenten informatie mag worden verstrekt. Ook heeft de verordening tot doel de rechtsduidelijkheid voor het bedrijfsleven te verhogen en juiste toepassing van de regels te vergemakkelijken. Nadere regelgeving is opgenomen in de zogenaamde Delegated Acts. Verordening (EU) Nr. 609/2013 is hier in te zien en te downloaden. Normec Label & Specifications volgt alle veranderingen in de wetgeving en kan je helpen met het aanpassen van jouw verpakkingen zodat deze voldoen aan de aangepaste wetgeving. Neem contact met ons op! Bron: European Commission

Lees verder boxarrow-up
© 2019 Normec Foodcare Privacy
nlende
Offerte aanvragen
Care for Food Group gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is de Care for Food Group met IvoMar Marktonderzoek overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten
IvoMar Marktonderzoek gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is IvoMar Marktonderzoek met de Care for Food Group overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten