• Nederlands
    • Engels
    • Duits

Label & Specifications

Lees verder boxarrow-up

Wetgeving Peutermelk na 20 juli 2016

Vanaf 20 juli 2016 is Verordening (EU) nr. 609/2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing van toepassing. In Nederland is de verordening uitgevoerd in het Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016. De nieuwe Europese regelgeving voorziet niet meer in regels voor op melk gebaseerde dranken en soortgelijke producten bestemd voor peuters (peutermelk). De Europese Commissie heeft bepaald dat er geen specifieke regelgeving voor peutermelk nodig is en dat deze producten moeten voldoen aan de algemene levensmiddelenwetgeving. De Europese Commissie erkent wel dat de algemene levensmiddelenwetgeving ten aanzien van referentie-innamen, etikettering, etc. nader ingevuld moet worden voor de categorie jonge kinderen (1 tot 3 jaar). De Verordening 609/2013 voorziet niet in een overgangstermijn voor peutermelk. Verzoek minister Schippers Het rapport van de Europese Commissie over peutermelk is laat verschenen en er wordt nog gediscussieerd over nadere invulling/aanpassing van de algemene levensmiddelenwetgeving. Daarom zal minister Schippers de NVWA verzoeken om vanaf 20 juli 2016 tot 1 juli 2017 niet te handhaven op aspecten die wel voldeden aan de oude regels voor producten voor bijzondere voeding (Richtlijn 2009/39/EG), maar vanaf 20 juli niet aan de Europese (en nationale) regels die gelden

Lees verder boxarrow-up

BuRO: advies over referentiedoses allergenen

Bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) heeft advies uitgebracht aan minister Schippers, de NVWA en het Ministerie van Economische Zaken. Het advies bevat (voorlopige) referentiesdoses voor allergenen in voedingsmiddelen. Op deze manier kan een risicobeoordeling uitgevoerd worden. In de Verordening (EU) 1169/2011 is een verplichte etikettering opgenomen voor veertien stoffen of voedingsmiddelen die allergieën of intoleranties veroorzaken. Wetgeving aangaande de onbedoelde aanwezigheid van allergenen in producten ontbreekt op Europees niveau (referentiedoses). Goede productinformatie is van levensbelang voor personen met een voedselallergie, met name voor wie vermijding van consumptie van allergenen noodzakelijk is. Juist onbedoelde allergenen brengen de grootste risico’s met zich mee, aangezien deze niet verplicht vermeld hoefden te worden. BuRO heeft de volgende vragen onderzocht: Is het hanteren van een nulrisico voor allergenen in voedingsmiddelen terecht of kan dit uitgangspunt worden versoepeld? Kan het VITAL-systeem worden toegepast voor het handhaven van voedingsmiddelen die (sporen) van allergenen bevatten? De gevonden antwoorden zijn als volgt: Ja, het beleid kan worden versoepeld. De risico’s kunnen kwantitatief ingeschat worden. Nee, VITAL kan niet worden toegepast. Omdat BuRO geen toegang heeft tot de VITAL-systematiek, is er een eigen onderzoek uitgevoerd (op basis van een eigen risico-inschatting en de reeds aanwezige literatuur). Onderstaande tabel is de

Lees verder boxarrow-up

Warenwetbesluit Bijzondere voeding

Op 20 juli 2016 treedt Warenwetbesluit Bijzondere voeding 2016 in werking. Dit is een gevolg van het, op dezelfde datum, ingaan van Verordening (EU) 609/2013 voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing. Intrekking Warenbesluit Producten voor bijzondere voeding Dit Warenwetbesluit resulteert onder meer in het intrekken van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding en wijst de voorschriften uit de verordening aan als verboden, zodat kan worden gehandhaafd bij overtreding ervan. Dit leidt tot wijzigingen in Warenwetbesluit Informatie Levensmiddelen en Warenwetbesluit Bestuurlijke Boeten. Gedelegeerde handelingen Inmiddels zijn er aanvullend op Verordening (EU) 609/2013 twee gedelegeerde handelingen vastgesteld: gedelegeerde verordening (EU) 2016/127 ‘Bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en wat betreft informatievoorschriften betreffende de voeding van zuigelingen en peuters’ gedelegeerde verordening (EU) 2016/128 ‘Bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende voeding voor medisch gebruik’. De overige gedelegeerde handelingen zijn nog niet officieel. Normec Label & Specifications volgt alle veranderingen in de wetgeving en kan je helpen met het aanpassen van jouw verpakkingen zodat deze voldoen aan de aangepaste wetgeving. Wil je weten wat de wijzigingen voor jouw producten betekenen? Neem contact met ons op!

Lees verder boxarrow-up

Europarlement stemt tegen invoering voedingsprofielen

Het Europees parlement heeft dinsdag in een resolutie tegen de zogenoemde ‘voedingsprofielen’ gestemd. Deze voedingsprofielen zouden moeten voorkomen dat ongezondere producten toch een voedings- of gezondheidsclaim kunnen krijgen. Over de invoering van de voedingsprofielen wordt al jaren gesproken. Al in 2009 zou de EU zogeheten voedingsprofielen met minimumeisen aan voeding vaststellen. Producten die te veel vet, zout of suiker bevatten, zouden daarna geen gezondheids-, mineralen- of vitamineclaim meer op de verpakking mogen zetten. De invoering van de voedingsprofielen bleef echter uit. Schrappen Het Europees Parlement heeft dinsdag een resolutie aangenomen die de Europese Commissie oproept om deze voedingsprofielen definitief te schrappen. Redenen daarvoor zijn volgens parlementsleden ‘blijvende onduidelijkheden’ over de implementatie van voedingsprofielen en een mogelijke marktverstorende werking ervan. De resolutie van het Parlement is overigens niet bindend, maar een oproep aan de Europese Commissie. Reactie Volgens consumentenorganisaties zoals foodwatch kiest het EU-parlement daarmee voor de fabrikanten. De organisatie vindt het een slechte zaak dat fabrikanten ‘hun producten kunnen blijven promoten als zogenaamd gezond met een grote vitamineclaim op de verpakking’. Achtergrond voedingsprofielen De Europese wetgeving over voedings- en gezondheidsclaims moest misleiding voorkomen en helderheid scheppen over wat gezond is en wat niet. Daarom werd er bij de regelgeving rekening mee

© 2020 Normec Foodcare Privacy
nlende
Offerte aanvragen
Care for Food Group gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is de Care for Food Group met IvoMar Marktonderzoek overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten
IvoMar Marktonderzoek gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is IvoMar Marktonderzoek met de Care for Food Group overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten