header oranje fruit en groenten

Informatieblad 85 versie september 2021 is uitgebracht

| Gemiddelde leestijd: 1 min
Dit bericht is 697 keer bekeken

Op 17 september 2021 heeft de NVWA een nieuwe versie uitgebracht van Informatieblad 85. In dit Informatieblad wordt een aantal teksten toegelicht uit de Europese Verordening (EG) Nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria. Het gaat vooral om teksten die in de verordening voor verschillende interpretaties vatbaar zijn. Het informatieblad is echter geen vervanging van de Verordening.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van juni 2019, onderverdeeld per onderwerp:

Studies met groeimodellen

  • Er wordt extra duiding gegeven over het gebruik van groei voorspellende modellen. Zo wordt uitgebreider toegelicht aan welke eisen de input voor een voorspellend model moet voldoen. De input van een model moet gebaseerd zijn op metingen (analyses) en hierbij moet rekening gehouden worden met de spreiding die kan optreden binnen en tussen batches.
  • Het bepalen van de worst case waarden die in het model moeten worden ingevoerd, wordt het meest voor de hand liggend bepaald door de gemiddelde waarden plus of minus tweemaal de standaard deviatie.
  • Wanneer de kritische parameters voor de houdbaarheid van een product zijn vastgesteld, mag een andere worst case benadering worden gebruikt. In dat geval zal enkel voor de kritische parameters het gemiddelde plus of minus tweemaal de standaard deviatie worden aangehouden. De overige parameters kunnen met de gemiddelde waarden worden ingevoerd in het model. In het Informatieblad wordt een voorbeeld geschetst hoe kritische parameters bepaald kunnen worden.
  • Producten met MAP verpakking moeten beoordeeld worden op het effect van het verbreken van de MAP condities. Dit moet representatief zijn voor het openen van een verpakking door een consument, het bewaren van de inhoud van de verpakking en de eventuele instructies die aan de consument worden gegeven.

Challengetesten

  • Het temperatuurprofiel voor uitvoeren van een aanvullende studie is aangepast. Het betreft hier producten die in Europese lidstaten anders dan Nederland verkocht worden. Het temperatuurprofiel voor de Nederlandse markt is gelijk gebleven.
  • Er wordt extra duiding gegeven over interpretatie van resultaten van een challengetest. Zo moet onderbouwd worden dat de batches getest in de challengetest representatief zijn voor de reguliere productie van het levensmiddel, o.b.v. metingen van de batches gebruikt in de challengetest in vergelijking met de resultaten van de reguliere productie.
  • Ook in een challengetest moet het effect van verbreken van MAP condities worden meegenomen. Dit kan worden meegenomen in de challengetest of aanvullend met gebruik van een passend groeimodel.
  • Er is extra toelichting gegeven over de relatie van de begin besmetting/intermediaire grenswaarde en de maximale groeipotentie van Listeria monocytogenes gedurende de houdbaarheid.

Overig

  • EN ISO 16649-2 mag als alternatieve methode gebruikt worden voor het onderzoek van E.coli in schaal- en schelpdieren (criterium 1.25 van Verordening (EG) Nr. 2073/2005). In deze verordening wordt EN ISO 16649-3 genoemd als referentiemethode. EN ISO 16649-2 is in het verleden gevalideerd geweest als alternatieve methode, maar het certificaat hiervan is ingetrokken.

In versie september 2021 van Informatieblad 85 is de nieuwe EURL Lm Technical Guidance Document on challengetests and durability studies for assessing shelf-life of ready-to-eat foods related to Listeria monocytogenes (versie 4 van 1 juli 2021, hier te downloaden) nog niet volledig meegenomen.

Download ‘Informatieblad 85 interpretatiedocument microbiologische criteria’ op de website van de NVWA. Bekijk ook dit nieuwsbericht waarin de NVWA de nieuwe versie van het Informatieblad toelicht.

zaki-juiste-formaat-website.jpg

Meer over dit onderwerp?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Zaki Al Salihi.

Neem contact op

Gerelateerde kennisbank artikelen

Gerelateerde diensten

Gerelateerde branches

zaki-juiste-formaat-website.jpg

Hulp nodig met jouw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Zaki Al Salihi

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

zaki-juiste-formaat-website.jpg

Op de hoogte blijven? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief