Waar moet ik aan voldoen om mijn product te produceren, verpakken of exporteren?

Om te beginnen moet je altijd voldoen aan de wettelijke eisen. Voordat je überhaupt mag gaan starten met productie en uiteindelijk verpakken en/of exporten moet je hier aan voldoen. Op een later moment zijn klanteisen en eigen procedures aan de beurt.

Aan de hand van een voorbeeld van een bedrijf welke van plan is vanaf niks te starten met de productie van kant- en klaar maaltijden voor de retail nemen we je mee in wat er allemaal moet gebeuren.

Eisen aan het pand en de productieomgeving

De wettelijke eisen ten aanzien van voedselveiligheid voor de productielocatie en omgeving staan beschreven in verordening 852/2004. Hierin het pre-requisite programma opgenomen, oftewel het basisvoorwaardeprogramma (BVP). In dit programma staan eisen vermeld waaraan onder andere vloeren, wanden en muren moeten voldoen, dat de routings van grondstoffen en materialen op orde moeten zijn, afval afvoer geregeld is, welke utilities er zijn (water, stoom, ijs, stroom etc.), hoe je onderhoud en reiniging geregeld moeten zijn en nog veel meer. Elk bedrijf moet zelf toetsen of ieder aspect van de BVP adequaat geregeld is. Zo niet, dan voldoe je niet. De verordening 852/2004 geldt voor alle EU lidstaten. Dus of je nu een bedrijf start in Nederland, Duitsland of Italië, iedereen moet aan voldoen aan deze verordening en daarmee aan het BVP.

Interne audit

Materialen ten behoeve van het proces en de verpakking

De te gebruiken contactmaterialen voor de productie zoals mengers, kneders, extruders, bakplaten, transportbanen, maatbekers etc. maar ook direct verpakkingsmateriaal dienen te voldoen aan de wetgeving 1935/2004. Aan de grondslag van deze verordening staat dat alle materialen en voorwerpen die bestemd zijn om rechtstreeks of niet rechtstreeks met levensmiddelen in contact komen, voldoende inert (niet of nauwelijks reageert met vrijwel alle andere chemicaliën.) moeten zijn aan om aan de levensmiddelen geen bestanddelen af te geven in hoeveelheden die voor de gezondheid van de mens gevaar kunnen opleveren. Of die tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van de levensmiddelen, dan wel een aantasting van de organoleptische eigenschappen ervan kunnen leiden.

Wettelijk eisen bij het productieproces en het eindproduct

De borging van bereidingsprocessen is cruciaal. Net zoals CCP (zoals bijvoorbeeld de temperatuur van kookketels, de kerntemperatuur van bv garen van kip, terugkoeltijden, metaaldetectie etc.). Dit soort zaken moet je vastleggen in de HACCP studie. De HACCP studie is het vertrekpunt om de gevaren en risico’s van de grondstoffen- en processen in kaart te brengen en te borgen dat productieprocessen volgens vastgestelde parameters verlopen. Bij overschrijdingen dienen er correctieve acties te worden ingezet. Alles met één doel: het waarborgen van de voedselveiligheid.

Bij het productieproces gelden er verder meerdere wettelijk eisen die je moet naleven:

  • Alle grondstoffen die je gaat gebruiken zijn getoetst bij inkoop. Op het moment dat je de grondstoffen gebruikt voor het maken van de maaltijden moeten deze voldoen aan opslagtemperaturen. Ook moeten de coderingen van alle gebruikte grondstoffen zijn vastgelegd in bijvoorbeeld de productiebatches van de maaltijd om tracering te borgen.
  • Productielijnen moeten uiteraard schoon zijn.
  • Je medewerkers moet je opleiden op het gebied van o.a. allergenen , reiniging & reiniging.

Ten aanzien van de THT dien je aantoonbaar te hebben dat de gestelde THT ook daadwerkelijk wordt behaald. Middels het inzetten van THT testen kun je dit valideren.

Gerelateerde diensten

peter-juiste-formaat-website

Meer over dit onderwerp?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Peter Zirkzee.

Neem contact op

Ervaringen van onze klanten

Gerelateerde artikelen

peter-juiste-formaat-website

Hulp nodig met jouw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Peter Zirkzee

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

peter-juiste-formaat-website

Op de hoogte blijven? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief