header oranje fruit en groenten

Keten

In de hele keten alles onder controle
Keten

Cultivation & Agro

Een juiste bodemconditie en goede waterkwaliteit zijn essentieel bij landbouw en veeteelt. Dit is ook van invloed op het welzijn en de gezondheid van dieren aan het begin van de keten.

Raw material

Grondstoffen vormen de ingrediënten van het eindproduct in de voedingsmiddelenindustrie. Voedselveiligheid en kwaliteit zijn de basisfactoren voor veilige consumptie.

Processing & Production

In de voedingsmiddelenindustrie is naast een goed product ook de productieruimte en omgeving van invloed. Alles moet voldoen aan de eisen vanuit wet- en regelgeving en de wensen van je afnemer.

Distribution & Export

Bij opslag en vervoer gelden strenge eisen. Het is cruciaal voor de kwaliteit en voedselveiligheid dat aan deze eisen en voorwaarden wordt voldaan.

Retail & Restaurants

Voorraad, presentatie en verkoop vragen extra aandacht. Ook voedselbereiding is van grote invloed op de kwaliteitsbeleving van je klant of gast.

Consumer

Door in de hele keten aandacht te hebben voor kwaliteit en voedselveiligheid kunnen consumenten onbezorgd genieten van goed en veilig eten.