banner sinaasappels

MSC

25 Mei 2019 | Gemiddelde leestijd: 3 min
117 personen hebben dit bericht gelezen

Marine Stewardship Council, afgekort MSC, is een onafhankelijke, internationale organisatie die zich inzet voor duurzame visserij om het visaanbod in de zee voor de lange termijn te garanderen. Ook wil de organisatie de leefomgeving van de vissen gezond houden. Op deze wijze probeert MSC de generaties na ons ook van vis te kunnen voorzien.

Om in aanmerking te komen voor het MSC-keurmerk dienen vissers en visserijen aan de volgende principes te voldoen:

  • Het visbestand is gezond (geen overbevissing)
  • Minimale impact op het ecosysteem
  • Effectief en verantwoord management van de visserij

Alle gecertificeerde organisaties moeten over een systeem beschikken om te garanderen dat claims van gecertificeerde productsoorten, vangstgebied of herkomst juist zijn. Dit betekent dat oorsprong, vangstgebied of soortetikettering moet worden afgestemd op de relevante wetgeving in het land of de landen waar het product wordt verhandeld.

Het keurmerk wordt door onafhankelijke certificerende instellingen toegekend aan producten uit de duurzame en verantwoorde visserij. Consumenten kunnen er op vertrouwen dat de vis afkomstig is van een visserij die milieuvriendelijk te werk gaat en de visbestanden voor de toekomst intact laat. In Nederland zijn onder andere zalm, tonijn en garnalen met een MSC-keurmerk verkrijgbaar.

Sinds 28 maart 2019 heeft MSC de Chain of Custody (CoC) standaard en audit vereisten geüpdate. Deze updates verbeteren waar nodig de duidelijkheid, toegankelijkheid en integriteit van de standaard en hebben nieuwe criteria tegen gedwongen arbeid en kinderarbeid geïntroduceerd. Op 28 september 2019 zullen de nieuwe criteria van kracht zijn en toegepast worden tijdens de audits. Bedrijven hebben vanaf deze datum een overgangsperiode van 12 maanden waarin zij een ‘Arbeid’ audit dienen uit te voeren.
Om te bepalen of een arbeidsaudit noodzakelijk is, beoordeelt de MSC het risiconiveau van elk bedrijf in de toeleveringsketen. Als er mogelijk arbeidsovertredingen optreden tijdens de verwerking, verpakking of herverpakking en handmatig lossen in het land of de landen waarin de bedrijven actief zijn, moet het bedrijf zich onderwerpen aan een onafhankelijke audit.

Meer informatie: www.msc.org.

ASC

ASC staat voor Aquaculture Stewardship Council. Deze onafhankelijke non-profit organisatie heeft als doel de invloed van het kweken van vis op het milieu wereldwijd te verlagen. Zij probeert de aquacultuur te transformeren naar milieu duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid door het gebruik van marktmechanismen die waarde creëren in de gehele keten.

Om in aanmerking te komen voor het ASC-keurmerk dienen kwekers aan onder andere de volgende regels te voldoen:

  • Minder antibioticagebruik
  • Duurzamer visvoer (minder vismeel, meer plantaardig voer)
  • Betere arbeidsomstandigheden voor het personeel

De criteria zijn opgesteld door het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met Initiatief Duurzame Handel, viskwekers en wetenschappers. Een auditor zal beslissen of een bedrijf voldoet aan de regels en het keurmerk krijgt toegekend. Consumenten die producten met het ASC-logo kopen weten dat er gelet is op milieu en sociale integriteit tijdens het proces. Het ASC-keurmerk is vergelijkbaar met het MSC-keurmerk maar (kleine aanvulling maar hiermee kan gelinked worden naar het MSC keurmerk) is alleen bedoeld voor kweekvis, zoals tilapia en pangasius. Naast de ASC farm standaard kunnen productie locaties ook Chain of Custody (CoC) gecertificeerd worden. CoC-certificering is vereist bij elke stap in de supply chain voor elk product met het ASC-logo.

Meer informatie: www.asc-aqua.org.

peter-juiste-formaat-website

Meer over dit onderwerp?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Peter Zirkzee.

Neem contact op

Gerelateerde kennisbank artikelen

Gerelateerde diensten

Gerelateerde branches

peter-juiste-formaat-website

Hulp nodig met jouw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Peter Zirkzee

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
peter-juiste-formaat-website

Menu