header oranje fruit en groenten

Aankomende wijzigingen in Europese regelgeving 

| Gemiddelde leestijd: 4 min
Dit bericht is 653 keer bekeken

Dit is een premiumartikel. Premiumartikelen maken deel uit van het Normec Foodcare Kenniscentrum abonnement.  Alle kennis en ervaring vanuit elke expertise komt samen in de Kennisbank. Je vindt hier alle relevante informatie over diverse productgroepen en wetgeving. Benieuwd? Lees wat het Normec Foodcare Kenniscentrum jou kan bieden.

In dit artikel lichten we een aantal aankomende wijzigingen in Europese wetgeving toe die van toepassing zijn in de voedingsindustrie en naar verwachting dit jaar zullen worden gepubliceerd. De wijzigingen gaan over diverse onderwerpen. Zoals residuen van bestrijdingsmiddelen, biologisch (zee)zoutantimicrobiële stoffen in geïmporteerde dieren of producten van dierlijke oorsprong en novel foods 

Residuen van bestrijdingsmiddelen 

Draft verordeningen zijn opgesteld over (residuen van) bestrijdingsmiddelen:  

  • Toelating voor de actieve stof oxamyl wordt niet verlengd. Dit gebeurt op basis van evaluatie van mogelijke risico’s voor onder andere consumenten die levensmiddelen eten met de stof erin of water drinken waarin metabolieten van de stof voorkomen en voor de gebruikers van het bestrijdingsmiddel met oxamyl als actieve stof. De respijtperiode (om de bestaande voorraden te verwijderen, op te slaan, op de markt te brengen en te gebruiken) van bestrijdingsmiddelen met oxamyl is 12 maanden na van kracht worden van de Verordening. De publicatie van de Verordening wordt verwacht in kwartaal 2 van 2023.  
  • Ook de toelating van de actieve stof ipconazole wordt niet verlengd. Voor vogels zijn op lange termijn te veel negatieve effecten te verwachten. In kwartaal 2 van 2023 wordt goedkeuring van de Europese Commissie verwacht. De respijtperiode is 6 maanden na het van kracht worden van de verordening.  
  • De MRL’s (maximum residu levels) van de bovengenoemde twee stoffen, zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 396/2005, worden hierop ook aangepast. 
  • De MRL’s voor phosmet worden aangepast. De stof is in de EU niet toegestaan. Lagere MRL’s zijn vastgesteld na verwijderen van informatie over oude vormen van gebruik waarvoor een mogelijk gezondheidsrisico niet kan worden uitgesloten. Publicatie van de nieuwe Verordening wordt verwacht in april 2023 en de Verordening is 3 maanden na het van kracht worden van toepassing. 

Biologisch zout en zeezout 

Een nieuwe Europese Verordening omvat regels voor de productie van organisch zeezout en ander zout bestemd voor levensmiddelen of diervoeder, als wijziging/aanvulling van Verordening (EU) 2018/848. In deze Verordening ‘inzake biologische productie en etikettering van biologische producten’ waren alleen productiemethoden voorgeschreven voor agrarische producten. De nieuwe eisen voor biologisch zout omvatten onder andere eisen ten aanzien van de grondstof (niet vervuild zeewater, zoutafzettingen op rotsen, natuurlijk pekel of zoutmeren), het productieproces ( zo min mogelijk milieuvervuiling veroorzaken, een omschakelingsperiode van 6 maanden) en de samenstelling (geen gebruik van additieven en proceshulpstoffen, eventuele overige ingrediënten zijn organisch). Verwacht wordt dat de Europese Commissie in april 2023 de conceptverordening goedkeurt. Zo gauw de Verordening wordt gepubliceerd (publicatiedatum nog onbekend), is de verordening na 20 dagen van toepassing.  

Antimicrobiële stoffen in dieren en dierlijke producten 

In de ontwerpverordening staan eisen voor dieren en producten van dierlijke oorsprong, bestemd voor menselijke consumptie, die vanuit derde landen de EU worden ingevoerd. De eisen betreffen het verbod op het gebruik van antimicrobiële stoffen voor groeibevordering en opbrengstverhoging en het verbod op het gebruik van bepaalde antimicrobiële stoffen die zijn gereserveerd voor de behandeling van infecties bij mensen. Preventie van microbiële resistentie is een belangrijk doel. Denk hierbij ook aan middelen die voor mensen worden gebruikt en soms het enige werkzame middel zijn voor een bepaalde ziekte. De Verordening is een aanvulling op Verordening (EU) 2019/6. Omdat deze Verordening samenhangt met andere Verordeningen, is er geen informatie over de verwachte publicatie en het van toepassing worden. 

Novel foods 

Elk jaar worden vele besluiten gepubliceerd over de toelating of afwijzing van novel foods. Sinds 1 januari 2018 zijn 275 autorisatie-aanvragen (Art 10) en 40 kennisgevingen (traditionele voedingsmiddelen) in behandeling. Komend jaar zijn daarom net als afgelopen jaar diverse verordeningen met een toelating of afwijzing te verwachten.  

Je las een premiumartikel van het Normec Foodcare Kenniscentrum. Smaakt het naar meer? Bekijk dan de mogelijkheden van het Kenniscentrum abonnement. Hiermee heb je direct toegang tot alle kennis.

janna-juiste-formaat-website

Meer over dit onderwerp?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Janna Mestach.

Neem contact op

Gerelateerde kennisbank artikelen

Top 3 meest gelezen

normec vis

Belangrijke aandachtspunten bij de etikettering van diepgevroren levensmiddelen

In Verordening (EU) Nr. 1169/2011 over voedselinformatie aan consumenten staan de algemene regels voor de etikettering van levensmiddelen. Er zijn ook levensmiddelen waar specifieke regels voor gelden...
06 Juli 2021
Listeria monocytogenes challenge test

Challenge testen Listeria monocytogenes: al meer dan 10 jaar een begrip

Zijn de producten van je bedrijf veilig te eten binnen de houdbaarheidstermijn? De challenge test is een belangrijke tool om dit te ontdekken. Normec Foodcare voert al meer dan 10 jaar onder accredita...
01 Maart 2023
Logo WSPFood

WSP Food tilt de kwaliteitsborging naar een hoger niveau

WSP Food in Beuningen versnijdt en verpakt hoogwaardige vleeswaren sinds 2009. Om de kwaliteitsborging naar een nog hoger niveau te tillen en meer inzicht te verkrijgen in KPI’s, heeft het bedrijf g...
02 November 2020

Gerelateerde diensten

Gerelateerde branches

zaki-juiste-formaat-website.jpg

Hulp nodig met jouw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Zaki Al Salihi

zaki-juiste-formaat-website.jpg