header oranje fruit en groenten

FAQ Normec iPanel

Hoe oud moet ik zijn om mee te kunnen doen aan onderzoeken?
Iedereen vanaf achttien jaar is welkom in het Normec iPanel®.

Wat moet ik doen als ik mee wil doen aan onderzoeken?
U kunt zich via het inschrijfformulier op de website inschrijven. Nadat u het formulier heeft ingevuld en verstuurd, zit u in het Normec iPanel® en zult u voor onze onderzoeken worden uitgenodigd.

Hoe kan ik mijn e-mailadres veranderen?
U kunt uw e-mailadres veranderen door een berichtje te versturen via de knop Contact. Vermeld duidelijk uw oude en nieuwe adres.

Kunnen meerdere personen meedoen via één e-mailadres?
Nee, het is van belang dat iedereen die zich aanmeldt een eigen e-mailadres opgeeft. Alleen dan kunnen we er zeker van zijn dat we u alleen uitnodigen voor onderzoeken die voor u relevant zijn. Daarnaast is het bij het analyseren van de resultaten van belang te weten welke achtergrondkenmerken, zoals leeftijd en geslacht, van toepassing zijn op degene die de vragenlijst heeft ingevuld. Bij de meeste providers is het mogelijk extra e-mailadressen aan te vragen, of u kunt een gratis e-mailadres aanvragen bij bijvoorbeeld Hotmail (http://www.hotmail.com).

Hoe kan ik me uitschrijven?
Als u niet langer wilt deelnemen aan de onderzoeken van het Normec iPanel® kunt u zich uitschrijven door een berichtje te versturen via de knop Contact.

Wordt er ook geprobeerd iets aan mij te verkopen via onderzoek?
Absoluut niet. Normec Sensory is een marktonderzoekbureau. Uw mening wordt alleen gebruikt om de producten van opdrachtgevers te verbeteren. Deze site wordt niet gebruikt om reclame te maken voor een product of dienst. Ook zal nooit worden geprobeerd iets aan u te verkopen.

Wat voor een beloning krijg ik?
Dit hangt af van het type onderzoek. Het komt er op neer dat het product dat u krijgt al de beloning is, of dat er een verloting plaatsvindt waarbij een aantal cadeaubonnen wordt verloot. Iedereen die het onderzoek volledig heeft ingevuld, komt voor de verloting in aanmerking. In de uitnodiging vermelden we altijd welke beloning van toepassing is.

Hoe weet ik of ik wat heb gewonnen?
Hiervan wordt u per post persoonlijk op de hoogte gebracht.

Waarom wordt er naar mijn naam, e-mailadres en andere gegevens gevraagd?
Ten eerste hebben we deze gegevens nodig om u per e-mail uit te kunnen nodigen voor onze onderzoeken. Ten tweede is het voor een goede analyse van de onderzoeksresultaten van belang om wat meer van u te weten dan alleen uw naam en uw e-mailadres. Bij de meeste onderzoeken bekijken we of er verschillen zijn tussen groepen (vinden mannen het product beter, of juist vrouwen?). In het inschrijfformulier wordt daarom naar bepaalde achtergrondgegevens gevraagd. Door dit bij de inschrijving te doen, hoeven wij u deze vragen maar één keer te stellen. Tenslotte zijn we voor de onderzoeken vaak op zoek naar mensen met specifieke kenmerken. Bijvoorbeeld: mensen die regelmatig een bepaald product gebruiken.

Krijg ik na mijn inschrijving ongevraagde mailtjes?
Nee, Normec Sensory is geheel onafhankelijk van adverteerders. Nooit zal er via de website of via e-mail of op welke manier dan ook reclame worden gemaakt of worden geprobeerd u een product of dienst te verkopen. Uw e-mailadres is strikt vertrouwelijk en zal ook nooit aan derden worden doorgegeven.

Hoe vaak word ik uitgenodigd voor onderzoek?
Dat hangt af van het aantal onderzoeken dat we hebben en of u tot de doelgroep van een onderzoek behoort. Het is zeker niet de bedoeling om u te overladen met onderzoeken, ons streven is één keer per maand of één keer per twee 2 maanden. In de inschrijfvragenlijst kunt u zelf aangeven hoe vaak u mee wilt doen. Deelname is altijd geheel vrijblijvend; u bent niet verplicht om aan onderzoeken mee te doen waarvoor we u hebben uitgenodigd.

Wat voor onderzoeken kan ik verwachten?
De onderzoeken hebben altijd betrekking op producten die u in de supermarkt kunt kopen. Het gaat dan vaak om de producten en verpakkingen zelf, maar ook om concepten (productideeën) of over hoe u producten gebruikt.

Hoe lang duurt een gemiddeld onderzoek?
De lengte van de vragenlijst verschilt per onderzoek. Wij proberen de vragenlijst altijd zo kort mogelijk te houden en meestal zal het ongeveer vijf tot tien minuten duren om alle vragen te beantwoorden.

Op de hoogte blijven? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief