• nl
    • en
    • de

Scrum sluit aan bij flexibiliteit en klantgerichtheid

De wensen en eisen ten aanzien van onze applicatie veranderen continu. Dit omdat wij onze klanten zo goed mogelijk van dienst willen zijn. Dit leidt soms tot flinke obstakels bij onze afdeling ontwikkeling. Scrum helpt ons dan om flexibel en klantgericht te blijven werken.

Flexibiliteit en klantgerichtheid behouden

De traditionele werkwijzen voor het managen van ontwikkelprojecten schieten vanwege deze grote mate van flexibiliteit en klantgerichtheid tekort. Het kan namelijk zo zijn dat tijdens het ontwikkelen van een nieuwe module blijkt dat er wijzigingen zijn in wet- en regelgeving, voedselveiligheidsstandaarden of klant wensen. De module zoals hij bedacht was, voldoet dan niet meer aan de eisen en het ontwikkelteam moet terug naar de tekentafel om het ontwerp aan te passen. Om flexibiliteit en klantgerichtheid tijdens projecten voorop te stellen, is daarom een meer passende werkwijze voor het management van ontwikkelprojecten benodigd.

Scrum werkwijze

Wij hebben onze werkwijze aangepast naar Scrum om in teamverband op een effectieve en flexibele manier software te ontwikkelen. De voordelen van het werken volgens de Scrum methode zijn onder andere:

  • Verhoging van de effectiviteit van het team;
  • Inzicht in de voortgang van het project;
  • Alleen dat bouwen wat je ook echt nodig hebt.

Bij Scrum staat het Scrum-team centraal. De leden van dit team voeren de taken binnen het project zelfsturend uit en worden gecoacht door de Scrum-master. Deze persoon zorgt ervoor dat het team op de juiste wijze blijft werken en dat eventuele belemmeringen waar het team mee te maken krijgt, opgelost worden.

Wist je dat? De term ‘Scrum’ afkomstig is van de rugbysport? Bij een scrum probeert een team samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Samenwerking is heel belangrijk en iedereen moet snel inspelen op veranderende omstandigheden.

Product Owner

De belangen van de klanten (Stakeholders) en de eisen waaraan het product moet voldoen, worden vertegenwoordigd door de Product Owner. De Product Owner knipt de specificaties van het project op in user stories (taken) die maximaal een werkdag kosten om door een Scrum-teamlid uit te voeren. De lijst met alle user stories wordt de Product Backlog genoemd.

Sprints

In de Scrum-methodiek wordt het werk opgedeeld in Sprints: een tijdspad van twee tot vier weken waarin een vooraf gedefinieerd gedeelte van het project uitgevoerd wordt. Elke Sprint begint met een goede planning. Samen met het Scrum-team bepaalt de Product Owner tijdens de Sprint Planning welke user stories van de Product Backlog er tijdens de aankomende twee tot vier weken opgepakt gaan worden. Dit vormt de Sprint Backlog.

Oplevering en evaluatie

Wanneer duidelijk is wie wat moet doen tijdens de Sprint dan kan het Scrum-team aan de slag. Dagelijks houden de leden van het team elkaar op de hoogte van de voortgang tijdens een kort vergadermoment: de Daily Scrum. Aan het einde van de Sprint wordt het werk opgeleverd aan de Product Owner tijdens de Sprint Review. Ook wordt het Scrum-proces geëvalueerd tijdens de Sprint Retrospective. Uit beide meetings kunnen nieuwe user stories ontstaan, die toegevoegd worden aan de Product Backlog.

Continue verbetering

Door deze werkwijze wordt continu nagedacht over wat er nodig is om de update succesvol te maken. De belangrijkste punten die uit de Sprint Review en Sprint Retrospective naar voren komen, nemen we weer mee in de volgende Sprint.

boxarrow-up

Datum

20-06-2019

Categorie

Blog | CareNet Online

Delen

© 2019 Normec Foodcare Privacy
nlende
Offerte aanvragen
Care for Food Group gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is de Care for Food Group met IvoMar Marktonderzoek overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten
IvoMar Marktonderzoek gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is IvoMar Marktonderzoek met de Care for Food Group overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten