• nl
    • en
    • de

Blog

Lees verder boxarrow-up
Lees verder boxarrow-up
Lees verder boxarrow-up

Nieuwe samenstellings- en etiketteringseisen maaltijdvervangende producten

Bij het van kracht gaan van Verordening (EU) nr. 609/2013, waaronder voeding bedoeld voor baby’s en peuters, medische voeding en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing vallen, is Richtlijn 96/8/EG komen te vervallen. In deze richtlijn stonden een aantal bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften die niet in Verordening (EU) nr. 609/2013 zijn overgenomen. Daarom is de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2017/1798 van de Commissie opgesteld. Wat houdt deze in en wat zijn de belangrijkste verschillen ten opzichte van Richtlijn 96/8/EG? Gedelegeerde verordening De Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2017/1798  is gepubliceerd op 7 oktober 2017 en deze zal vanaf 27 oktober 2022 van kracht zijn. Gedelegeerde verordeningen bevatten regels waarmee verdere invulling wordt gegeven aan eerder vastgestelde wetgeving, ze zijn direct toepasbaar en hoeven niet te worden omgezet in nationale wetgeving. In de gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1798 staan de bijzondere samenstellings-en informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding compleet vervangende producten voor gewichtsbeheersing welke bedoeld zijn voor gezonde mensen met overgewicht of obesitas die gewichtsverlies voor ogen hebben. Naast dat deze producten moeten voldoen aan Verordening (EU) nr. 609/2013 en Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2017/1798, moeten zij in elke lidstaat waarin ze op de markt worden gebracht moeten worden aangemeld bij

Lees verder boxarrow-up

Levensmiddelenadditieven: welke wetgeving heeft u nodig?

Levensmiddelenadditieven worden onder meer gebruikt om voedsel er mooier uit te laten zien, langer houdbaar te maken of om het een betere textuur te geven. Maar additieven mogen niet zomaar worden toegevoegd. In dit artikel een aantal handige tips voor het raadplegen van de juiste wetgeving. Een additief is vanuit wetgeving gedefinieerd als een stof dat op zichzelf gewoonlijk niet als voedsel wordt geconsumeerd, gewoonlijk niet als kenmerkend voedselingrediënt wordt gebruikt en die voor technologische doeleinden bewust aan levensmiddelen wordt toegevoegd. Een additief mag niet zomaar worden toegevoegd; de goedkeuring en het gebruik ervan is gebonden aan Europese wet- en regelgeving. Welke wetgeving is van toepassing? Al vanaf de jaren zestig tot 2008 was het gebruik van levensmiddelenadditieven geregeld in verschillende Europese en nationale wetgevingen, wat soms leidde tot verschillen tussen de lidstaten binnen de Europese Unie. Daarom zijn in 2008 voor de goedkeuring en het gebruik van enzymen, additieven en aroma’s (ook wel levensmiddelenverbeteraars genoemd) vier verordeningen in werking getreden waarmee de wet- en regelgeving op Europees niveau werd geharmoniseerd. Deze verordeningen maken deel uit van het Food Improvement Agents Package (FIAP) en zijn rechtstreeks geldig in alle lidstaten. Levensmiddelen die in Nederland verkocht mogen worden, mogen dat bijvoorbeeld ook in

Lees verder boxarrow-up

Goede koppelingen geven grip

15-12-2017 Blog | CareNet Online

Digitalisering en het koppelen van systemen zijn volgens Normec CareNet Online QA Software dé ontwikkelingen van dit moment. Met kwaliteits- en voedselveiligheidsvraagstukken zijn veel data gemoeid. Het wordt steeds lastiger om hier een niet-digitale invulling aan te geven én te voldoen aan de eisen die GFSI-certificeringsstandaarden stellen. “Bedrijven worden steeds groter en ketens worden steeds complexer”, zegt business unit manager Rick Veldkamp van Normec CareNet Online QA Software. “Bedrijven bestaan daardoor steeds vaker uit meerdere vestigingen of worden aangestuurd vanuit overkoepelende bedrijfsfuncties. Zo ontstaat de behoefte om in één oogopslag te zien wat de realtime status is van de verschillende kwaliteitsparameters. Bovendien constateren we een toename van het aantal onaangekondigde audits en worden er steeds hogere eisen aan fabrikanten gesteld door klanten, certificeringsstandaarden en de wetgeving. Door al die ontwikkelingen bij elkaar verwachten we dat het in de toekomst alleen mogelijk is om grip te houden op de kwaliteit wanneer het kwaliteitszorgsysteem gedigitaliseerd is én de verschillende softwaresystemen op een goede manier met elkaar samenwerken.” Koppeling Als voorbeeld noemt Veldkamp het goedkeuringsproces van de leveranciers en de grondstoffen die bij hen worden ingekocht. “Sommige fabrikanten werken met meer dan 100 verschillende grondstoffen. Deze grondstoffen mogen alleen in productie worden genomen

Lees verder boxarrow-up

De lessen van de fipronilcrisis: fabrikanten kunnen meer doen tegen voedselfraude

16-11-2017 Blog

Fabrikanten kunnen zelf meer doen om voedselfraudes te voorkomen. “Het is té gemakkelijk om naar de NVWA te wijzen. Je moet zelf weten welke risico’s je loopt en maatregelen nemen ter preventie. Veel fabrikanten doen dit nog onvoldoende”, zegt Michel Brinkhorst van Normec Foodcare. Tijdens de fipronilcrisis kreeg de NVWA behoorlijk veel verwijten. Soms werd er zelfs gesuggereerd dat zij schuldig zou zijn aan de omvang van de eiercrisis. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) liet in het debat op 24 augustus een heel ander geluid horen. “Bedrijven die levensmiddelen produceren zijn in de eerste plaats zélf verantwoordelijk voor de veiligheid van de producten en de controles die daarbij horen. Elke dag lijden bedrijven schade door onoorbaar gedrag van anderen. Dat is ongelofelijk verdrietig. Maar het is hun eigen verantwoordelijkheid om te werken met kwaliteitssystemen die goed functioneren.” De staatssecretaris wil wel onderzoeken hoe de overheid deze kwaliteitssystemen beter kan ondersteunen. Maar zijn alle fabrikanten wel opgewassen tegen dit soort frauduleuze praktijken? Michel Brinkhorst, managing director van Normec Foodcare, vindt van niet. “Wij zien in de praktijk dat veel fabrikanten onvoldoende maatregelen nemen om voedselfraude te voorkomen.” Hij deelt die mening met zijn collega Thim Zevenberg, projectmanager bij dochterorganisatie FoodTrust. FoodTrust voert regelmatig audits uit om te checken of fabrikanten voldoende doen om voedselfraude te voorkomen. Kunt u in algemene zin

Lees verder boxarrow-up

Wisseling in productiepersoneel vraagt om flexibele training

02-11-2017 Blog | CareNet Online

Je kunt als productiebedrijf een zeer compleet kwaliteitssysteem hebben en vele processen geautomatiseerd hebben, maar de factor ‘mens’ bepaalt nog steeds voor een groot deel het slagen van het systeem. Het trainen en opleiden van medewerkers zorgt ervoor dat het kwaliteitssysteem niet als een kaartenhuis in elkaar zakt. In de voedingsmiddelenindustrie is het vanwege wisselingen in het personeelsbestand en de inzet van tijdelijke krachten soms een uitdaging om ervoor te zorgen alle medewerkers continu voldoende getraind zijn en daardoor competent zijn voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. Bovendien zijn gedegen trainingen en opleidingen ook vereist vanuit diverse klantnormen en GFSI erkende standaarden, zoals BRC, IFS en FSSC 22000. Het behouden van het overzicht in behaalde certificaten en competenties is vaak een tijdrovende klus voor de kwaliteits- en HR-afdeling. Belang van een juiste training Het slagen van een kwaliteitssysteem binnen een voedingsmiddelenbedrijf is afhankelijk van diverse factoren. Als voorbeeld gaan we hierbij uit van het Ishikawa (visgraat) diagram. Er zijn zes hoofdoorzaken aan te wijzen voor problemen die mogelijk kunnen ontstaan ten aanzien van het kwaliteitssysteem, namelijk: mensen, methoden, machines, materialen, metingen en milieu (omgeving). We zoomen hierbij wat verder in op de hoofdoorzaak ‘mens’. De factor mens Een kwaliteitsprobleem dat

© 2019 Normec Foodcare Privacy
nlende
Offerte aanvragen
Care for Food Group gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is de Care for Food Group met IvoMar Marktonderzoek overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten
IvoMar Marktonderzoek gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is IvoMar Marktonderzoek met de Care for Food Group overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten