• nl

  Blog

  Lees verder boxarrow-up

  Het verschil tussen kwaliteit en voedselveiligheid

  Blog | 23-05-2018

  Binnen de voedingssector zijn kwaliteit en voedselveiligheid belangrijke, veelgebruikte termen. Processen zijn ingeregeld om producten te produceren welke aan alle voedselveiligheidseisen voldoen, maar produceren volgens de hoogste kwaliteitsnormen is zeker zo belangrijk. Wat is nu precies het verschil tussen deze twee termen? Voedselveiligheid Wat verstaan we onder de term ‘Voedselveiligheid’? ‘Voedselveiligheid’ staat voor: “De garantie dat voedsel de consument geen schade zal aanrichten als het wordt bereid en/of gegeten, in overeenstemming met het bedoeld gebruik.” Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van glassplinters in een product. De glassplinters kunnen schade veroorzaken bij de consument, wat betekent dat het product niet voedselveilig is. Kortom: wanneer men voedingsmiddelen produceert, dient men ervoor te zorgen dat deze veilig zijn. Dit is een basisvoorwaarde. Voedselveiligheid is niet discussiewaardig, er valt nooit over te ‘onderhandelen’. Kwaliteit Wat verstaan we onder de term ‘Kwaliteit’? ‘Kwaliteit’ houdt in dat een product aan de specificaties en verwachtingen van de klant voldoet. Hierover kunnen dus afspraken worden gemaakt tussen producent en afnemer. Er mag dus een A of B kwaliteit worden aangeboden, echter beide producten moeten altijd voedselveilig zijn. Het betreft hier kenmerken als smaak, geur, kleur, structuur, etc.. Kwaliteitsnormen zijn vaak criteria welke middels concrete afspraken tussen producent

  Lees verder boxarrow-up

  FSSC 22000 versie 4.1: uitleg documenten over voedselfraude en food defense

  Blog | 23-05-2018

  FSSC heeft twee guidance documenten uitgebracht met betrekking tot food fraud en food defense. Deze zijn hier te downloaden op de website van FSSC 22000. Het food fraud guidance document gaat over de achtergrond van voedselfraude in combinatie met de FSSC 22000 standaarden. Het food defense document gaat meer over de implementatie van food defense in een organisatie. Food fraud guidance document In de food fraud guidance document wordt ingegaan op de achtergrond en de definities van voedselfraude in combinatie met de gestelde eisen in de FSSC 22000 standaard. Om te voldoen aan de eisen wordt de volgende werkwijze voorgesteld: Een voedselfraude team samenstellen. Een voedselfraude assessment/kwetsbaarheidsanalyse uitvoeren. Bepalen welke maatregelen nodig zijn om risico’s op dit gebied te verlagen. De kwetsbaarheidsbeoordeling, maatregelen, verificatie en incidentbeheerprocedures in een voedselfraude beperkingsplan opnemen ondersteund door het voedselveiligheidsbeheersysteem. Effectieve opleiding- en communicatiestrategieën opzetten en het plan voor voedselfraudebeperking uitvoeren. Voedselfraudeteam  Verder komen in het document voorbeelden van fraude types aan bod en mogelijkheden die gebruikt kunnen worden bij het uitvoeren van de kwetsbaarheidsanalyse. Er wordt een voorstel gegeven voor het opzetten van een voedselfraudeteam. Afdelingen zoals inkoop, productie, productontwikkeling, juridische zaken, beveiliging en kwaliteit kunnen hier onderdeel van zijn. Ook wordt gesteld dat een voedselfraude

  Lees verder boxarrow-up
  Lees verder boxarrow-up
  Lees verder boxarrow-up
  Lees verder boxarrow-up

  BRC versie 8: aanvullende eisen omgevingsmonitoring

  Blog | 06-03-2018

  Onlangs is een conceptversie* van de BRC Global Standard for Food Safety versie 8 gepubliceerd. Naar verwachting wordt in augustus 2018 de definitieve versie van de norm uitgegeven en wordt vanaf 2019 tegen deze nieuwe norm ge-audit. In de conceptversie* zijn aanvullende eisen opgenomen ten aanzien van omgevingsmonitoring. Inhoud van de omgevingsmonitoringsplannen Om te kunnen voldoen aan deze BRC eis dient u op risico gebaseerde omgevingsmonitoringsplannen te hebben opgenomen in het kwaliteitssysteem. Deze plannen moeten gericht zijn op pathogenen en bederforganismen. Productieruimten met open, kant- en klare producten moeten minimaal in het plan zijn meegenomen. De monitoringsplannen moeten worden gedocumenteerd samen met de bijbehorende procedures. De plannen dienen minimaal de volgende onderdelen te bevatten: Een monstername protocol: op welke wijze dienen monsters te worden genomen? Identificatie van bemonsteringslocaties: welke locaties dienen te worden bemonsterd? Frequentie van tests: met welke frequentie moeten welke monsters worden genomen? Doelorganisme(n): op welke pathogenen en bederforganismen dienen de monsters te worden geanalyseerd? Testmethoden: welke testmethoden worden toegepast voor de analyse van de monsters? Registratie en evaluatie van resultaten: het schriftelijk of digitaal vastleggen van de resultaten en de beoordeling van de resultaten. Te ondernemen actie bij afwijkingen In de documentatie dient u passende controlelimieten op

  Lees verder boxarrow-up

  Keuzestress: welke certificeringsstandaard moet ik kiezen?

  Blog | 20-02-2018

  Stel: als kwaliteitsmanager heeft u een voorstel gedaan richting het management om uw bedrijf te laten certificeren voor een certificeringsstandaard. U zult gegarandeerd de vraag krijgen: welke standaard is dit dan, wat houdt deze in en waarom moeten we daarvoor kiezen? Om goed beslagen ten ijs te komen, is het verstandig u eerst te verdiepen in de soorten standaarden die er zijn en welke factoren u mee moet laten tellen in de keuze voor een standaard. Soorten standaarden Allereerst kan een onderscheid gemaakt worden tussen diverse soorten certificeringsstandaarden, namelijk: Voedselveiligheidsstandaarden, zoals BRC, IFS, FSSC 22000, ISO 22000 en GlobalG.A.P. Kwaliteitsmanagementsystemen, zoals IS0 9001 Milieumanagementsystemen, zoals ISO 14001 Arbomanagementsystemen, zoals ISO 45001 Energiemanagementsystemen, zoals ISO 50001 Bij bedrijven in de levensmiddelensector wordt in de basis vaak uitgegaan van een certificering voor een voedselveiligheidsstandaard. Indien gewenst of indien dit door klanten vereist wordt, zou u uw bedrijf eventueel nog voor overige standaarden kunnen laten certificeren, zoals een milieumanagementsysteem. In dit artikel gaan we verder inzoomen op de voedselveiligheidsstandaarden. Voedselveiligheidsstandaarden De voedselveiligheidsstandaarden die in de praktijk het meeste worden toegepast, zijn: BRC IFS FSSC 22000 ISO 22000 Voorheen werd door kleinere bedrijven vaak gestart met een HACCP-certificering, omdat dit niet veel extra aanpassingen

  Lees verder boxarrow-up
  © 2018 Normec Foodcare Privacy
  nl
  Offerte aanvragen
  Care for Food Group gaat verder als Normec Foodcare

  Vanaf 1 september is de Care for Food Group met IvoMar Marktonderzoek overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

  Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

  Sluiten
  IvoMar Marktonderzoek gaat verder als Normec Foodcare

  Vanaf 1 september is IvoMar Marktonderzoek met de Care for Food Group overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

  Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

  Sluiten