• Nederlands
    • Engels
    • Duits

Blog

Lees verder boxarrow-up

Goede koppelingen geven grip

15-12-2017 Blog | CareNet Online

Digitalisering en het koppelen van systemen zijn volgens Normec CareNet Online QA Software dé ontwikkelingen van dit moment. Met kwaliteits- en voedselveiligheidsvraagstukken zijn veel data gemoeid. Het wordt steeds lastiger om hier een niet-digitale invulling aan te geven én te voldoen aan de eisen die GFSI-certificeringsstandaarden stellen. “Bedrijven worden steeds groter en ketens worden steeds complexer”, zegt business unit manager Rick Veldkamp van Normec CareNet Online QA Software. “Bedrijven bestaan daardoor steeds vaker uit meerdere vestigingen of worden aangestuurd vanuit overkoepelende bedrijfsfuncties. Zo ontstaat de behoefte om in één oogopslag te zien wat de realtime status is van de verschillende kwaliteitsparameters. Bovendien constateren we een toename van het aantal onaangekondigde audits en worden er steeds hogere eisen aan fabrikanten gesteld door klanten, certificeringsstandaarden en de wetgeving. Door al die ontwikkelingen bij elkaar verwachten we dat het in de toekomst alleen mogelijk is om grip te houden op de kwaliteit wanneer het kwaliteitszorgsysteem gedigitaliseerd is én de verschillende softwaresystemen op een goede manier met elkaar samenwerken.” Koppeling Als voorbeeld noemt Veldkamp het goedkeuringsproces van de leveranciers en de grondstoffen die bij hen worden ingekocht. “Sommige fabrikanten werken met meer dan 100 verschillende grondstoffen. Deze grondstoffen mogen alleen in productie worden genomen

Lees verder boxarrow-up

De lessen van de fipronilcrisis: fabrikanten kunnen meer doen tegen voedselfraude

16-11-2017 Blog

Fabrikanten kunnen zelf meer doen om voedselfraudes te voorkomen. “Het is té gemakkelijk om naar de NVWA te wijzen. Je moet zelf weten welke risico’s je loopt en maatregelen nemen ter preventie. Veel fabrikanten doen dit nog onvoldoende”, zegt Michel Brinkhorst van Normec Foodcare. Tijdens de fipronilcrisis kreeg de NVWA behoorlijk veel verwijten. Soms werd er zelfs gesuggereerd dat zij schuldig zou zijn aan de omvang van de eiercrisis. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) liet in het debat op 24 augustus een heel ander geluid horen. “Bedrijven die levensmiddelen produceren zijn in de eerste plaats zélf verantwoordelijk voor de veiligheid van de producten en de controles die daarbij horen. Elke dag lijden bedrijven schade door onoorbaar gedrag van anderen. Dat is ongelofelijk verdrietig. Maar het is hun eigen verantwoordelijkheid om te werken met kwaliteitssystemen die goed functioneren.” De staatssecretaris wil wel onderzoeken hoe de overheid deze kwaliteitssystemen beter kan ondersteunen. Maar zijn alle fabrikanten wel opgewassen tegen dit soort frauduleuze praktijken? Michel Brinkhorst, managing director van Normec Foodcare, vindt van niet. “Wij zien in de praktijk dat veel fabrikanten onvoldoende maatregelen nemen om voedselfraude te voorkomen.” Hij deelt die mening met zijn collega Thim Zevenberg, projectmanager bij dochterorganisatie FoodTrust. FoodTrust voert regelmatig audits uit om te checken of fabrikanten voldoende doen om voedselfraude te voorkomen. Kan je

Lees verder boxarrow-up

Wisseling in productiepersoneel vraagt om flexibele training

02-11-2017 Blog | CareNet Online

Je kunt als productiebedrijf een zeer compleet kwaliteitssysteem hebben en vele processen geautomatiseerd hebben, maar de factor ‘mens’ bepaalt nog steeds voor een groot deel het slagen van het systeem. Het trainen en opleiden van medewerkers zorgt ervoor dat het kwaliteitssysteem niet als een kaartenhuis in elkaar zakt. In de voedingsmiddelenindustrie is het vanwege wisselingen in het personeelsbestand en de inzet van tijdelijke krachten soms een uitdaging om ervoor te zorgen alle medewerkers continu voldoende getraind zijn en daardoor competent zijn voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. Bovendien zijn gedegen trainingen en opleidingen ook vereist vanuit diverse klantnormen en GFSI erkende standaarden, zoals BRC, IFS en FSSC 22000. Het behouden van het overzicht in behaalde certificaten en competenties is vaak een tijdrovende klus voor de kwaliteits- en HR-afdeling. Belang van een juiste training Het slagen van een kwaliteitssysteem binnen een voedingsmiddelenbedrijf is afhankelijk van diverse factoren. Als voorbeeld gaan we hierbij uit van het Ishikawa (visgraat) diagram. Er zijn zes hoofdoorzaken aan te wijzen voor problemen die mogelijk kunnen ontstaan ten aanzien van het kwaliteitssysteem, namelijk: mensen, methoden, machines, materialen, metingen en milieu (omgeving). We zoomen hierbij wat verder in op de hoofdoorzaak ‘mens’. De factor mens Een kwaliteitsprobleem dat

Lees verder boxarrow-up
Lees verder boxarrow-up

Inspecties of registraties

24-08-2017 Blog | CareNet Online

Soms krijgen we de vraag wat nu precies het verschil is tussen het uitvoeren van inspecties en invoeren van registraties. Om dit verschil uit te leggen behandelen we allereerst twee definities uit de BRC norm, namelijk: verificatie en monitoring. Ook leggen we de verschillen uit tussen de modules Inspecties en Registraties van Normec CareNet Online. De BRC norm gebruiken we als voorbeeld, de verschillen gelden ook voor andere GFSI normen en bijvoorbeeld retailstandaarden. Verificatie De definitie van ‘verificatie’ in de BRC norm kan worden vertaald als “De toepassing van methoden, procedures, testen en andere evaluaties als aanvulling op monitoring die bedoeld zijn te bepalen of een beheersmaatregel naar behoren functioneert.” Met het uitvoeren van inspecties controleer je of de beheersmaatregelen die zijn vastgesteld op de juiste wijze worden toegepast in de praktijk. Denk hierbij aan beheersmaatregelen als hygiëne, temperatuurbeheersing, controle van de werking van de metaaldetector, controle van ingevulde registraties, persoonlijke hygiëne en ongediertebeheersing. Inspecties vormen hiermee een onderdeel van het verificatieprogramma. Monitoring Vanuit de BRC norm kan de definitie van monitoring worden vertaald als “Een geplande volgorde van observaties en metingen om te toetsen of per beheersmaatregel voldaan wordt aan vooraf vastgestelde limieten. Bijvoorbeeld temperatuurcontroles, metaaldetector controles en gewichtscontroles.”

Lees verder boxarrow-up

“Ober, welke gerechten zijn koemelkvrij?”

17-08-2017 Blog | CareNet Online

Als chef-kok ben je waarschijnlijk bijna dagelijks bezig met het bedenken van nieuwe recepturen ter uitbreiding of aanpassing van de menukaart. Een nieuwe receptuur betekent ook een mogelijke aanpassing in allergeneninformatie van de gerechten die je serveert. Als horeca onderneming of cateraar dien je gasten vooraf te kunnen informeren over de aan- of afwezigheid van allergenen in producten. Door digitalisering van je recepturen zie je snel welke allergenen in welke gerechten aanwezig zijn, zodat je gasten optimaal kunt informeren. Verstrekken van allergeneninformatie Onderzoekers schatten dat ongeveer 1 tot 7% van de mensen in Europa last heeft van een voedselallergie en er zijn aanwijzingen dat voedselallergieën steeds vaker voorkomen (Bron: Allergenenconsultancy.nl). De wet- en regelgeving ten aanzien van de vermelding van allergenen is enkele jaren geleden verder aangescherpt. Sinds december 2014 moeten alle bedrijven in de food sector, dus ook restaurants en cateraars, allergeneninformatie verstrekken over hun producten (Verordening (EU) nr. 1169/2011). Allergenen in horeca en catering Restaurants en cateraars dienen gasten vooraf te kunnen informeren over de aan- of afwezigheid van allergenen in producten. Dit mag mondeling plaatsvinden, of schriftelijk bijvoorbeeld door een vermelding van allergenen op de menukaart. Als aan de gasten een mondelinge toelichting wordt verstrekt over allergenen,

© 2020 Normec Foodcare Privacy
nlende
Offerte aanvragen
Care for Food Group gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is de Care for Food Group met IvoMar Marktonderzoek overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten
IvoMar Marktonderzoek gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is IvoMar Marktonderzoek met de Care for Food Group overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten