• Nederlands
    • Engels
    • Duits

Blog

Lees verder boxarrow-up

Dubbel invoeren van data behoort tot de verleden tijd

31-05-2017 Blog | CareNet Online

Bedrijven gaan meer en meer over tot automatisering van administratieve processen. Dit betekent in veel gevallen ook een toename aan verschillende software toepassingen waarmee gewerkt wordt. Binnen de voedingsmiddelenindustrie zien we bovendien dat bedrijven steeds vaker eisen dat leveranciersgegevens zoals productspecificaties ingevoerd worden in verschillende applicaties. Dit zorgt er in de praktijk voor dat gegevens op meerdere plaatsen tegelijk dienen te worden ingevoerd. Dit leidt niet alleen tot frustraties bij medewerkers, maar ook tot hogere foutgevoeligheid, inefficiëntie en uiteindelijk onnodige kosten. De oplossing? Met de automatiseringstechnologieën van deze tijd kunnen oneindig veel mogelijkheden worden gecreëerd om het dubbel invoeren van data werkelijk tot de verleden tijd te laten behoren. Hierbij kan gedacht worden aan ‘machine to machine’ koppelingen, waarbij data automatisch kan worden overgezet van de ene naar de andere applicatie en andersom. Er zijn diverse koppelingsmogelijkheden waarmee een ideale wereld van data uitwisseling gerealiseerd kan worden. Hierbij kan in grote lijnen onderscheid gemaakt worden tussen directe, semi directe en indirecte koppelingen. Directe koppelingen Bij een directe koppeling kunnen datavelden van de ene applicatie gekoppeld worden aan de datavelden van een andere applicatie. Op de achtergrond kan precies worden bepaald welke datavelden aan elkaar gekoppeld dienen te worden. Zo kan

Lees verder boxarrow-up

Externe audits: hoe voorkom je tekortkomingen voor registraties?

23-05-2017 Blog | CareNet Online

Tijdens BRC-, IFS-, FSSC 22000-audits en NVWA inspecties gebeurt het regelmatig: er worden tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van registraties. Dit kunnen diverse soorten tekortkomingen zijn, bijvoorbeeld het niet of onvoldoende invullen van registraties. Door middel van automatisering kun je dergelijke tekortkomingen zien te voorkomen. We hebben in onderstaand overzicht een aantal mogelijke scenario’s voor je in kaart gebracht en weergegeven hoe je dergelijke tekortkomingen kunt voorkomen door middel van digitalisering van je registraties. .. Mogelijke tekortkoming .. Hoe te voorkomen met digitalisering .. Registratieformulieren zijn niet (of niet op tijd) ingevuld. Via het online dashboard heb je direct inzicht in verlopen registraties. Registratieformulieren zijn niet volledig ingevuld. Formulieren worden pas gekenmerkt als ‘Te verifiëren’ indien alle onderdelen van het formulier zijn ingevuld. In geval van afwijkingen is geen actie uitgevoerd. Tijdens het invullen van de lijst zie je automatisch welke punten afwijkend zijn. Afwijkingen kunnen direct omgezet worden in acties, welke verschijnen in de centrale actielijst die binnen CareNet beschikbaar is. In geval van afwijkingen zijn niet de juiste acties uitgevoerd. Per registratiepunt kan worden ingesteld welke corrigerende acties genomen dienen te worden indien dit punt afwijkend is. Aangezien deze acties vooraf gedefinieerd zijn, voorkom je dat ‘foutieve’ acties worden

Lees verder boxarrow-up

Flexibele, snelle en passende opleiding met E-learning

02-05-2017 Blog | CareNet Online

Met E-learning kan een leersituatie worden gerealiseerd aan de hand van een computer of tablet met een internetverbinding. Deze vorm van opleiden kan binnen alle branches worden toegepast. Zowel diverse kwaliteitsstandaarden (zoals BRC, FSSC 22000 en IFS) als hygiënecodes vereisen dat medewerkers voldoende opgeleid zijn ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden. De BRC standaard vereist zelfs dat benodigde competenties van medewerkers worden vastgesteld en regelmatig opnieuw worden beoordeeld. Bovendien dienen medewerkers de opleiding in hun eigen taal te kunnen volgen. Wanneer maak je als organisatie de keuze om met E-learning te gaan werken? Dit is uiteraard afhankelijk van de voordelen die het gebruik van E-learning voor je bedrijf oplevert. We hebben de vijf belangrijkste voordelen van E-learning voor je in kaart gebracht. #1 Reguliere werkzaamheden kunnen door blijven gaan De diverse medewerkers op de werkvloer kunnen op verschillende tijdstippen een E-learning volgen. Hierdoor hoeven de werkzaamheden niet stilgelegd te worden en kunnen alle activiteiten, zoals de productie- en bereidingswerkzaamheden, gewoon doorgaan. Hiermee creëer je als organisatie meer flexibiliteit en voorkom je onnodige kosten voor het stilleggen van werkzaamheden. #2 Snel trainen van medewerkers voorafgaande aan de werkzaamheden Medewerkers kunnen snel en gemakkelijk getraind worden en zelfs al voordat

Lees verder boxarrow-up

Meer sturing op voedingswaarden noodzakelijk

20-04-2017 Blog | Foodcare | CareNet Online

De levensmiddelenindustrie staat steeds meer onder druk als het gaat om gezonde voeding. Zo verschenen onlangs rapporten van het RIVM en de NVWA naar aanleiding van onderzoeken naar reductie van zout, verzadigd vet en suiker in diverse voedingsmiddelen. Maar wat is gezonde voeding? De conclusies vanuit onderzoeksresultaten hierover lopen nogal uiteen.  Waar het ene onderzoek uitwijst dat minder suiker per definitie gezonder is, wordt dit door andere onderzoeksresultaten weerlegd. Consumenten zien soms door de bomen het bos niet meer. Feit is in ieder geval dat retail-, productie-, horeca- en cateringbedrijven meer dan ooit recepturen dienen bij te sturen om tot de gewenste voedingswaarden te komen. Dit betekent in de praktijk vaak veel rekenwerk en handmatige handelingen. Kan dit proces voor de productontwikkelaar vergemakkelijkt worden? Onderzoeksresultaten RIVM en NVWA In 2014 werd het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP) opgesteld dat ondertekend is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel), FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie), KHN (Koninklijke Horeca Nederland) en Veneca (Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties). Het akkoord bevat doelstellingen om tot en met 2020 per productcategorie het gehalte aan zout, verzadigd vet en calorieën (suiker en vet) te verminderen. Het RIVM en de NVWA publiceerden 6 april 2017 rapporten

Lees verder boxarrow-up

Kwaliteitshandboek: papier versus digitaal

06-04-2017 Blog | CareNet Online

Met het omzetten van een papieren kwaliteitshandboek naar een digitaal handboek kan je als bedrijf een belangrijke efficiencyslag maken. Uit een onderzoek van PriceWaterhouseCoopers blijkt dat een onderneming gemiddeld: 19 kopieën maakt van ieder papieren document 20 euro uitgeeft om ieder papieren document op te slaan 120 euro uitgeeft aan het zoeken naar ieder fout opgeslagen document 25 uur bezig is met het herstellen van ieder zoekgeraakt document 10 procent van de omzet opgaat aan het verwerken van informatie 7 minuten bezig is met het opzoeken en terugzetten van een document Dit zijn tijdsbestedingen en kosten waar je als bedrijf graag op zou willen besparen. Digitalisering kan je daarbij helpen. Maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen tussen een papieren en digitaal handboek? We hebben de belangrijkste verschillen voor je op een rijtje gezet. .. Onderdeel .. Papier .. Digitaal Versiedatum Aanpassen per document en in inhoudsopgave Automatisch realtime bijgewerkt Inhoudsopgave Aanpassen na iedere documentwijziging Automatisch realtime bijgewerkt Kop-/voettekst en documentstatus Aanpassen per document na wijziging in inhoud Automatisch realtime bijgewerkt Register van wijzigingen Handmatig aanvullen na iedere documentwijziging Automatisch realtime bijgewerkt Beschikbaarheid van documenten Instelbaar per map en document via verkenner en documentbeveiliging Lees- en revisierechten instelbaar per document en

Lees verder boxarrow-up

Trend binnen de food industrie: blockchain technologie

15-03-2017 Blog | CareNet Online

Zowel in de BRC, IFS als FSSC 22000 norm is het onderdeel ‘Voorkomen van voedselfraude’ opgenomen naar aanleiding van diverse voedselschandalen die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan. De Consumentenbond stelde in 2013 al een lijst op van maatregelen die nodig zijn om voedselfraude effectief te bestrijden. Eén van de zeven maatregelen luidt: “Zorg voor transparantere en kortere voedselketens.” In september 2016 schreef De Consumentenbond in een nieuw onderzoeksrapport: “Over transparantere en kortere voedselketens wordt regelmatig gesproken, maar er zijn nog geen concrete stappen ondernomen om te onderzoeken hoe dit het beste in de praktijk kan worden gebracht, zodanig dat het voedselfraude helpt voorkomen.” Binnen de voedingsmiddelensector zien wij als opkomende trend de mogelijke toepassing van blockchain technologieën om de transparantie en betrouwbaarheid van data te kunnen realiseren. Wat is blockchain? Blockchain is kort gezegd een database die een lijst bijhoudt van data items die beschermd zijn tegen manipulatie en vervalsing. In de meest ideale situatie worden de ingevoerde data doorgevoerd en zijn deze inzichtelijk voor alle schakels in de keten, wanneer de ingevoerde data als betrouwbaar worden bestempeld. Hierdoor ontstaat een overzicht van data waarmee onderling vertrouwen wordt gerealiseerd. Blockchain wordt in diverse sectoren reeds toegepast, zoals de

© 2020 Normec Foodcare Privacy
nlende
Offerte aanvragen
Care for Food Group gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is de Care for Food Group met IvoMar Marktonderzoek overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten
IvoMar Marktonderzoek gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is IvoMar Marktonderzoek met de Care for Food Group overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten