• nl
    • en
    • de

Interne audit: wat levert het op?

Een interne audit wordt door een bedrijf zelf geïnitieerd maar wordt vaak gezien als een verplichting. Een interne audit is nu eenmaal verplicht door de norm. Maar wist u dat een interne audit juist verschillende voordelen kan opleveren?

Om van een interne audit een succes te maken, is het van belang duidelijk voor ogen te hebben waarom je de audit gaat uitvoeren en welke doelen je wilt bereiken.

Controleren en verbeteren

Met een interne audit toets je of het kwaliteitsmanagementsysteem aan de eisen voldoet. Dit kan gaan om eisen die extern worden opgelegd, bijvoorbeeld door de overheid of door normen en standaarden. Het kan ook gaan om regels die binnen het bedrijf zijn afgesproken. Met een interne audit kan controle worden gehouden op het naleven van de regels en eisen. Er kan worden vastgesteld of het afgesproken beleid wordt nagekomen. Door bijvoorbeeld een interview kan worden nagegaan of werknemers op de hoogte zijn van de manier waarop zij dienen te werken.

Naast het toetsen van de conformiteit, is het achterhalen van de oorzaak van een afwijking belangrijk. Deze informatie kan worden gebruikt om verbeteringen door te voeren. Eén van de belangrijkste redenen om een interne audit uit te voeren is om te verbeteren. Door het uitvoeren van een interne audit is het mogelijk de effectiviteit van processen te evalueren. Leveren deze het gewenste resultaat op? Kunnen werkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd? Dan kunnen verbetermogelijkheden worden vastgesteld.

Risico’s in beeld

Een interne audit kan problemen en risico’s op tijd in beeld brengen, voordat er afwijkingen of incidenten ontstaan. Tijdens de audit kan worden beoordeeld of potentiële risico’s worden beheerst. Knelpunten en fouten in de werkwijze van het kwaliteitsmanagementsysteem worden zo opgespoord. Zo kan worden voorkomen dat ze een risico vormen voor de kwaliteit van producten en diensten.

Voorbereiding op externe audit

De resultaten van een interne audit geven inzicht in het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit kan een nuttige voorbereiding zijn op een externe audit. Ook medewerkers kunnen door een interne audit voorbereid worden op een externe audit. Daarnaast kan een interne audit een voordeel geven als bij een externe audit een afwijking wordt geconstateerd. Deze kan minder zwaar worden beoordeeld als kan worden aangetoond dat de afwijking bij de interne audit al is geconstateerd en er actie is ondernomen.

Onafhankelijke auditor

Een interne audit wordt uitgevoerd door het bedrijf zelf of een ingehuurde auditor. Als de audit wordt uitgevoerd door een medewerker binnen het bedrijf, dient deze voldoende kennis te hebben, onafhankelijk en objectief te zijn. Het uitvoeren van de interne audit kan ook worden uitbesteed. Dit kan nieuwe inzichten en mogelijkheden tot verbetering geven. Het is daarom aan te raden om regelmatig een onafhankelijk persoon naar het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem te laten kijken.

Heeft u vragen over audits of hulp nodig bij het voorbereiden of uitvoeren van audits? Normec Audits & Inspecties kan u verder helpen. Onze auditoren en inspecteurs zijn gedreven in hun vak en beschikken over ruime ervaring, kennis en kunde en weten exact hoe zij een interne audit moeten aanpakken. Dit beperkt uw risico’s en verkleint de risico’s op onregelmatigheden tijdens certificeringsaudits, klantbezoeken en NVWA audits. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of lees meer over deze dienst.

dienst-kwaliteitszorg boxarrow-up

Datum

12-04-2019

Categorie

Blog | Audits & Inspections

Delen

© 2019 Normec Foodcare Privacy
nlende
Offerte aanvragen
Care for Food Group gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is de Care for Food Group met IvoMar Marktonderzoek overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten
IvoMar Marktonderzoek gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is IvoMar Marktonderzoek met de Care for Food Group overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten