• Nederlands
  • Engels
  • Duits

IFS Product Integrity Audit (PIA)

Door voedselschandalen wordt transparantie in de voedingsmiddelenketen steeds belangrijker. Ook consumenten letten steeds meer op de herkomst van producten die zij in de supermarkt kopen. Door deze ontwikkelingen hebben de grote retailers in Nederland samen met IFS de IFS PIA standaard ontwikkeld die inzicht geeft in de transparantie van een bedrijf.

Waarom de IFS PIA norm?

Sinds april 2019 is de IFS PIA norm beschikbaar. IFS heeft deze standaard ontwikkeld met 2 doelen om de wensen ten aanzien van fraude en integriteit van grote retailers samen te brengen. Ook willen zij producenten toegevoegde waarden bieden door in te gaan op brede integriteitsrisico’s.

IFS wil de risico’s van moedwillige misleiding en fraude met producten beperken. De wijze van transparantie en borging van fraude en integriteitsrisico’s binnen een bedrijf worden specifiek gecontroleerd. De norm is erop gericht het vertrouwen tussen producent en klant te vergroten. Beide partijen kunnen bepalen in welke mate zij willen voldoen aan deze standaard. Product en klant maken hierover afspraken.

De inhoud

De IFS PIA norm is ingedeeld in 7 hoofdstukken:

 • management betrokkenheid en bedrijfscultuur
 • toeleveringsketen en onderaannemers
 • claims en certificaten
 • risicobeheer van product- en procesintegriteit
 • traceerbaarheid en partijbalans
 • productintegriteit managementsysteem
 • financiële aspecten

Met deze hoofdstukken wordt ernaar gestreefd dat elke afdeling binnen het bedrijf onderdeel is van de IFS PIA implementatie. En dat het bedrijf goede en transparante communicatie heeft met de toeleveringsketen en de klant. Afdelingen die niet direct te maken hebben met het proces en de voedselveiligheid – zoals administratieve processen – spelen ook mee in het verbeteren van de productintegriteit en transparantie.

Nieuwe eisen

In de IFS PIA norm zijn er een aantal eisen die nieuw zijn ten opzichte van de GFSI food normen, namelijk:

 • Medewerkers moeten verplicht situaties melden die niet conform productintegriteit regels en procedures zijn. Ook ontwikkelt het bedrijf een klokkenluidersprocedure om meldingen te faciliteren.
 • Het bedrijf zorgt voor een goedgekeurd financieel jaarverslag en maakt dit binnen 6 maanden na sluiting van het boekjaar openbaar.
 • Het bedrijf stelt een product integriteit coördinator aan die onafhankelijk werkt van de primaire bedrijfsprocessen. Daarnaast verdeelt het bedrijf de taken van productintegriteit over verschillende functies.
 • Er gelden uitgebreidere eisen ten aanzien van leveranciers, traceerbaarheid en de kennis van medewerkers.

Audit

De IFS PIA norm gaat niet over voedselveiligheid. Het is geen standaard die wordt geaudit met een certificaat bij voldoende resultaat. De transparantie van een bedrijf wordt breder dan voedselveiligheid in kaart gebracht.

Enkele grotere retailers van Nederland stellen producenten op dit moment verplicht te gaan voldoen aan de IFS PIA norm. De norm wordt vervolgens gecontroleerd door een auditor. Die controleert de punten en bepaalt in welke mate het voldoet aan de norm. Hieruit volgt een verslag met punten die door het bedrijf moeten worden verbeterd. De eerste audits staan in september gepland.

Hulp nodig?

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen of heb je vragen? Mail naar info@normecfoodtrust.com of bel naar 073 3034180. Wij helpen je graag!

Normec Foodcare onderzoek boxarrow-up

Datum

13-08-2019

Categorie

Blog | Foodtrust

Delen

© 2020 Normec Foodcare Privacy
nlende
Offerte aanvragen
Care for Food Group gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is de Care for Food Group met IvoMar Marktonderzoek overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten
IvoMar Marktonderzoek gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is IvoMar Marktonderzoek met de Care for Food Group overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten