• nl
    • en
    • de

FSSC 22000 versie 4.1: verplicht voedselfraudeplan

Januari 2018 is versie 4.1 van de FSSC 22000 norm ingegaan. Nieuw aan deze versie ten opzichte van de vorige versie is onder andere normelement 2.1.4.4. Met dit normelement heeft de FSSC 22000 als laatste GFSI norm nu ook opgenomen dat er een plan moet zijn hoe er moet worden omgegaan met voedselfraude en hoe dit binnen het bedrijf wordt beheerd.

Voedselfraude risicoanalyse

In de FSSC 22000 norm (normelement 2.1.4.4) wordt gevraagd om een analyse uit te voeren om zo de mogelijke risico’s te benoemen en controle maatregelen hiervoor te implementeren. Omdat voedselfraude gaat om het gedeelte van het proces waarbij opzettelijk producten gemanipuleerd worden vanuit economisch belang is het bij deze analyse belangrijk om mogelijke risico’s zowel in het proces als vanuit de grondstoffen te beoordelen. Voorbeelden van mogelijke risico’s zijn de lengte van de gehele keten voordat het product je bereikt of dat het aanbod van een bepaalde grondstof streek- en/of seizoensgebonden is.

Beheersmaatregelen implementeren

Onderdeel van het voedselfraudeplan is ook het implementeren van beheersmaatregelen. Na het uitvoeren van de analyse is het belangrijk om te beoordelen welke maatregelen er genomen kunnen worden om eventuele voedselfraude tijdig te voorkomen of te reduceren en ervoor te zorgen dat het bedrijf niet onderdeel wordt van het op de markt brengen van frauduleuze producten en/of diensten. Een voorbeeld is een ketenbeheersprogramma waarbij het product bijvoorbeeld een keurmerk draagt. Er dient dan bijvoorbeeld beoordeeld te worden hoe zeker wordt gesteld dat een grondstof werkelijk het keurmerk kan en mag bevatten. Daarnaast kan bijvoorbeeld ook beoordeeld worden waar er geclaimd wordt dat er een bepaalde toevoeging aan het product wordt gegeven en hoe zeker wordt gesteld dat de toevoeging echt in het product zit.

De beheersmaatregelen dienen uiteindelijk opgenomen te worden in het kwaliteitsmanagement- systeem en geïmplementeerd te worden zodat men naast voedselkwaliteit ook op voedselfraude kan controleren.

Enkele voorbeelden van te implementeren beheersmaatregelen:

  • Het uitvoeren van DNA testen om te controleren of het ingekochte vlees daadwerkelijk rundvlees is
  • Het uitvoeren van een massabalans om zo te beoordelen of de juiste hoeveelheden van de grondstof gebruikt is

FSSC gecertificeerd, wat nu?

Om te voldoen aan het nieuwe normelement van versie 4.1 moet er een voedselfraudeplan opgesteld worden gebaseerd op een volledige risicoanalyse. Deze analyse dient uitgevoerd te worden voor iedere grondstof of ieder product. Mocht je de kennis hier niet voor in huis hebben, kan je dit uitbesteden.

De projectmanagers van FoodTrust kunnen je ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van bijvoorbeeld een VACCP-inventarisatie of voedselfraudeplan. Indien je meer informatie wilt over onze diensten, dan gaan wij graag vrijblijvend met je in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Online onderzoek boxarrow-up

Datum

22-02-2018

Categorie

Blog

Delen

© 2019 Normec Foodcare Privacy
nlende
Offerte aanvragen
Care for Food Group gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is de Care for Food Group met IvoMar Marktonderzoek overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten
IvoMar Marktonderzoek gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is IvoMar Marktonderzoek met de Care for Food Group overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten