• nl
    • en
    • de

Een goed allergenenmanagement maakt voedsel veiliger

Voedselallergie is een groeiend gezondheidsprobleem. Een allergenenmanagementsysteem is nodig om risico’s van allergenen te beheersen. Hoe zorg je ervoor dat zo’n systeem op orde is en hoe ga je te werk?

Bij allergenenmanagement is het belangrijk dat iedereen in het bedrijf zijn verantwoordelijkheid kent. Een goed werkend allergenenmanagementsysteem overlapt namelijk de gehele organisatie. Het HACCP-team speelt hierin de belangrijkste rol. Deze mensen vormen het hart van het kwaliteitssysteem. De leden van het HACCP-team zetten gezamenlijk de gevarenanalyse op en bepalen hoe het kwaliteitssysteem wordt vormgegeven. Om de allergische consument te beschermen, is er de Europese etiketteringsplicht voor allergenen bij voorverpakte levensmiddelen.

14 meest voorkomende allergieën

In Verordening (EU) nr. 1169/2011 zijn in Bijlage II 14 stoffen of voedingsmiddelen vermeld die allergieën of intoleranties veroorzaken. Deze stoffen moeten extra duidelijk worden weergegeven in de lijst met ingrediënten. Dit kan bijvoorbeeld door ze in een vet lettertype af te drukken. Om er voor te zorgen dat het etiket klopt, ga je na met welke (hulp)grondstoffen je te maken hebt. Vergeet hierin niet de smeermiddelen, lossingsmiddelen, et cetera. Misschien wordt er gewerkt met halffabricaten? Als de halffabricaten onder verantwoordelijkheid van het bedrijf worden geproduceerd, moet hiervoor ook het allergenenmanagementsysteem geborgd zijn. Ook primaire verpakkingsmateriaal kan mogelijk allergenen bevatten. Zorg dat alle bevattende allergenen bekend zijn. Vergeet daarnaast niet de mogelijk aanwezige allergenen door kruiscontaminatie op te vragen.

Visueel maken van allergenen in productie

Als de analyse gemaakt is, krijg je een allergenenlijst per productielijn. Neem de aanwezige allergenen over op een plattegrond van de productie. Ga na of er nog andere besmettingspunten zijn. Dit kan bijvoorbeeld door transport (tube, heftruck) of door mogelijke verstuivingen door storten van grondstoffen en opslag. Maar ook door losse machines die bij de productwissel bij een andere lijn worden geplaatst. Ga vervolgens met het HACCP-team na of er allergenenpunten weggenomen kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door makkelijk uitvoerbare (kostenvrije) herinrichting van de productie.

Creëer bewustwording

Het is belangrijk dat medewerkers en nieuw/tijdelijk personeel bewust zijn van het allergenenbeleid. Leg uit waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn en wat dit betekent voor de dagelijkse werkzaamheden. Vertel ook wat de gevolgen zijn voor de allergische consument als het misgaat. Vergroot het bewustzijn door te communiceren over allergenen via nieuwsbrieven, memoborden en tv. Maak het daarnaast in de praktijk zoveel mogelijk visueel zodat er geen fouten gemaakt worden tijdens opslag, bereiding en productwissel.

Training

Heeft u behoefte aan meer informatie over het allergenenmanagement op de werkvloer? Onze collega’s van BK Opleidingen en Trainingen helpen u graag. Zij geven trainingen over o.a. Allergenenbeheersing met VITAL. Neem voor meer informatie contact op via info@bk-opleidingenentrainingen.nl of bel 073 553 06 75.

boxarrow-up

Datum

24-05-2019

Categorie

Blog | Label & Specifications

Delen

© 2019 Normec Foodcare Privacy
nlende
Offerte aanvragen
Care for Food Group gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is de Care for Food Group met IvoMar Marktonderzoek overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten
IvoMar Marktonderzoek gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is IvoMar Marktonderzoek met de Care for Food Group overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten