Een goed allergenenmanagement maakt voedsel veiliger

24-05-2019 | Gemiddelde leestijd: 3 min
Dit bericht is 803 keer bekeken

Voedselallergie is een groeiend gezondheidsprobleem. Een allergenenmanagementsysteem is nodig om risico’s van allergenen te beheersen. Hoe zorg je ervoor dat zo’n systeem op orde is en hoe ga je te werk?

Bij allergenenmanagement is het belangrijk dat iedereen in het bedrijf zijn verantwoordelijkheid kent. Een goed werkend allergenenmanagementsysteem overlapt namelijk de gehele organisatie. Het HACCP-team speelt hierin de belangrijkste rol. Deze mensen vormen het hart van het kwaliteitssysteem. De leden van het HACCP-team zetten gezamenlijk de gevarenanalyse op en bepalen hoe het kwaliteitssysteem wordt vormgegeven. Om de allergische consument te beschermen, is er de Europese etiketteringsplicht voor allergenen bij voorverpakte levensmiddelen.

14 meest voorkomende allergieën

In Verordening (EU) nr. 1169/2011 zijn in Bijlage II 14 stoffen of voedingsmiddelen vermeld die allergieën of intoleranties veroorzaken. Deze stoffen moeten extra duidelijk worden weergegeven in de lijst met ingrediënten. Dit kan bijvoorbeeld door ze in een vet lettertype af te drukken. Om er voor te zorgen dat het etiket klopt, ga je na met welke (hulp)grondstoffen je te maken hebt. Vergeet hierin niet de smeermiddelen, lossingsmiddelen, et cetera. Misschien wordt er gewerkt met halffabricaten? Als de halffabricaten onder verantwoordelijkheid van het bedrijf worden geproduceerd, moet hiervoor ook het allergenenmanagementsysteem geborgd zijn. Ook primaire verpakkingsmateriaal kan mogelijk allergenen bevatten. Zorg dat alle bevattende allergenen bekend zijn. Vergeet daarnaast niet de mogelijk aanwezige allergenen door kruiscontaminatie op te vragen.

Visueel maken van allergenen in productie

Als de analyse gemaakt is, krijg je een allergenenlijst per productielijn. Neem de aanwezige allergenen over op een plattegrond van de productie. Ga na of er nog andere besmettingspunten zijn. Dit kan bijvoorbeeld door transport (tube, heftruck) of door mogelijke verstuivingen door storten van grondstoffen en opslag. Maar ook door losse machines die bij de productwissel bij een andere lijn worden geplaatst. Ga vervolgens met het HACCP-team na of er allergenenpunten weggenomen kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door makkelijk uitvoerbare (kostenvrije) herinrichting van de productie.

Creëer bewustwording

Het is belangrijk dat medewerkers en nieuw/tijdelijk personeel bewust zijn van het allergenenbeleid. Leg uit waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn en wat dit betekent voor de dagelijkse werkzaamheden. Vertel ook wat de gevolgen zijn voor de allergische consument als het misgaat. Vergroot het bewustzijn door te communiceren over allergenen via nieuwsbrieven, memoborden en tv. Maak het daarnaast in de praktijk zoveel mogelijk visueel zodat er geen fouten gemaakt worden tijdens opslag, bereiding en productwissel.

Training

Heb jij behoefte aan meer informatie over het allergenenmanagement op de werkvloer? Onze collega’s van Normec Training & Education helpen je graag. Zij geven trainingen over o.a. Allergenenbeheersing met VITAL. Neem voor meer informatie contact op.

jessica-van-ree.jpg
Auteur: jessica Labelling specialist
zaki-juiste-formaat-website.jpg

Meer over dit onderwerp?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Zaki Al Salihi.

Neem contact op

Gerelateerde kennisbank artikelen

Top 3 meest gelezen

uitfasering

Verplichte vermeldingen etiket

Een etiket van een levensmiddel bevat allerlei informatie. Sommige informatie is vrijwillig toegevoegd, zoals bijvoorbeeld claims. Sommige informatie is wettelijk verplicht om te vermelden. Wat er pre...
25 Februari 2020
wetboek-hamer

FSSC 22000 versie 4.1: uitleg documenten over voedselfraude en food defense

FSSC heeft twee guidance documenten uitgebracht met betrekking tot food fraud en food defense. Download de documenten op de website van FSSC 22000. Het food fraud guidance document gaat over de achter...
23 Mei 2018
Challenge test

Is het nodig om een challenge test uit te voeren?

Een challenge test wordt veel ingezet door bedrijven voor de beheersing van Listeria monocytogenes in kant-en-klare levensmiddelen. Het product wordt opzettelijk besmet, waarna er wordt gekeken tot ho...
28 Maart 2022

Gerelateerde diensten

Gerelateerde branches

zaki-juiste-formaat-website.jpg

Hulp nodig met jouw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Zaki Al Salihi

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

zaki-juiste-formaat-website.jpg

Op de hoogte blijven? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief