Een gezonde bodem als basis voor een geslaagde teelt

23-11-2021 | Gemiddelde leestijd: 4 min
Dit bericht is 828 keer bekeken

Ons voedsel heeft vaak al een lange weg afgelegd, van boer tot bord. De basis van onze gewassen is de bodem waar ze in groeien. Dat zou je soms bijna vergeten als je de bijna perfecte producten in de supermarkt ziet liggen: rechte wortels, volle bloemkolen en aardappels zonder knobbels.

Vrij van schadelijke aaltjes

Dit geldt ook voor bloemen, planten en overige gewassen. Het is belangrijk dat plantmateriaal, knollen en bollen vrij zijn van schadelijke aaltjes. Ook bij export van deze producten mogen geen aaltjes in of op de wortels zitten. Voordat het zover komt hebben boom- en plantenkwekers, akkerbouwers, bollentelers, tuinbouwers, teeltbegeleiders al veel werk verricht om afkeuring van het product, opbrengst- en kwaliteitsverlies en exportbeperkingen te voorkomen. Daarbij is grondonderzoek van het grootste belang. Normec Robalab doet bodemonderzoek voor allerhande telers en analyseert en optimaliseert de productkwaliteit van alle denkbare, geteelde gewassen.

Verschillende factoren

De bodem waarop gewassen groeien is een complex geheel. Veel factoren zijn van invloed op het wel of niet slagen van een teelt:

  • fysische factoren, zoals de structuur van de grond, organisch stofgehalte, bodemtype (klei, veen, zand, leem, löss);
  • chemische factoren, zoals zuurgraad (pH) en mineralen als Stikstof, Calcium, Kalium en Fosfaat;
  • biologische factoren, zoals schimmels, bacteriën, regenwormen en nematoden.
agro

Nematodenonderzoek

Sinds 1994 wordt er bij Normec Robalab naast bemestingsonderzoek ook nematodenonderzoek (aaltjes) verricht. Nematoden zijn hele kleine, niet met het oog zichtbare wormpjes. Ze hebben vocht nodig om in te leven. Alleen al in Nederland komen ongeveer 1.200 soorten voor in zowel water als grond. In een gezonde bodem zitten tussen de 3.000 en 4.000 aaltjes per 100 ml grond. De meeste aaltjes zijn gunstig voor het bodemleven; het zijn schimmel-, bacterie- of insecteneters. Een klein gedeelte kan schade veroorzaken aan planten. Dit zijn de plant-parasitaire aaltjes. Deze zijn tussen de 0,2 en 10 mm groot. In Nederland veroorzaken 15 tot 20 soorten plant-parasitaire aaltjes schade aan gewassen. Met nematodenonderzoek worden grondmonsters geanalyseerd om onderscheid te kunnen maken tussen de plant-parasitaire aaltjes en de nuttige aaltjes.

Bodembemonstering

Een betrouwbare analyse begint met een goede bemonstering van de grond waarop de gewassen worden geteeld. Daarbij is het tijdstip van bemonstering, de bemonsteringsdiepte, voorvrucht en vochtigheid van de grond van belang. De meeste aaltjessoorten zitten tot 25 cm onder het oppervlak; de bouwvoor. Daar bevinden zich de meeste wortels van gewassen. Er zijn ook aaltjessoorten die zich bij droogte dieper in de grond bevinden. Het is dus aan te raden om in vochtige grond te bemonsteren of bij droge grond dieper dan 25 cm. Ook spelen niet te beïnvloeden factoren zoals het weer een rol. De Trichodoriden en aanverwante aaltjessoorten veroorzaken bijvoorbeeld meer schade in een koud en nat voorjaar.

Analyse in het laboratorium

Om de aaltjes te scheiden van de grond wordt een opspoeltechniek toegepast. Deze wordt in de meeste gevallen aangevuld met een incubatietechniek, waarbij de wortelresten en organische fractie van een grondmonster apart wordt opgevangen in een zeef en gedurende 14 of 28 dagen te lokken gelegd. Dit is nodig om de aaltjes die in de wortelresten zitten de kans te geven uit de wortels te kruipen, zodat ze geteld kunnen worden. Ook zitten er vaak eitjes of ei-pakketten in de wortels, die uitkomen door incubatie. De aaltjes die zo gescheiden zijn van de grond, worden geteld met behulp van de microscoop. Hierbij worden de plant-parasitaire aaltjes op soort gedetermineerd en worden ook de niet-plant-parasitaire aaltjes geteld. Uit deze tellingen volgt een advies dat naar de teler/opdrachtgever wordt gestuurd.

Voor het slagen van een teelt is, naast aaltjesonderzoek, het analyseren van de grond op de bemestingstoestand net zo belangrijk. Een bemestingstoestand waarbij de mineralen in de grond in voldoende mate aanwezig zijn en er sprake is van een optimale pH en een goed organisch stofgehalte, helpt mee om schade door aaltjes of andere organismen in de grond te verminderen. Normec Robalab voert zowel aaltjesonderzoek als bemestingsonderzoek uit. De kwaliteit van de analyses staat hierbij voorop. Zo wordt bijgedragen aan een gezonde, vruchtbare bodem en een geslaagde teelt.

Onderzoek laten uitvoeren?

Wil je meer informatie of een onderzoek laten uitvoeren? Neem contact met ons op en we helpen je graag verder.

logo-nf-vierkant
Auteur: Normec Foodcare Kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak
mario-willems

Meer over dit onderwerp?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Mario Willems.

Neem contact op

Gerelateerde kennisbank artikelen

Top 3 meest gelezen

carenet software op ipad

QS – quality scheme for food

Exporteer je producten naar Duitsland en verwacht jouw afnemer dat je QS gecertificeerd bent? Of heb je interesse in een QS certificering omdat de afzetmogelijkheden richting Duitsland dan vele malen ...
20 Juni 2019
hammen

Algemene wetgeving op vleesvervangers

In deel 1 van de artikelenreeks over wetgeving met betrekking tot vlees vervangende producten was te lezen dat er momenteel geen concrete wetgeving is voor deze productgroep, op de wetgeving voor Nove...
10 Februari 2020
Training

In 8 stappen naar een maximaal trainingsresultaat

Onvoldoende getrainde medewerkers staat gemiddeld op nummer 5 van meest voorkomende audit afwijkingen tijdens BRCGS, IFS en FSSC 22000 audits. Een beperkte training van medewerkers heeft gevolgen. Een...
24 Augustus 2021

Gerelateerde diensten

Gerelateerde branches

mario-willems

Hulp nodig met jouw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Mario Willems

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

mario-willems

Op de hoogte blijven? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief