Een gedigitaliseerde PDCA-cyclus

17-01-2018 | Gemiddelde leestijd: 4 min
Dit bericht is 1089 keer bekeken

De PDCA-cirkel (ook wel de Deming-cirkel genoemd) wordt in de kwaliteit veelvuldig toegepast om continue verbetering van je producten of diensten te realiseren. Wat houdt deze cirkel in, op welke wijze kan de PDCA-cirkel geïntegreerd zijn binnen QA software en wat zijn de voordelen hiervan?

Opbouw PDCA-cirkel

De PDCA-cirkel bestaat uit vier onderdelen:

1. Plan: Allereerst ga je na wat de huidige situatie is, waar zich mogelijke problemen voordoen en wat de mogelijke oorzaken en gevolgen hiervan kunnen zijn. Maak een plan met de resultaten die je wilt bereiken.

2. Do: Voer het plan uit. Hoe kunnen de problemen op korte termijn worden opgelost en hoe zorg je ervoor dat de problemen zich in de toekomst niet nogmaals voordoen. Je gaat dus op zoek naar corrigerende en preventieve maatregelen en past deze toe in de praktijk.

3. Check: Je gaat daarna controleren of de corrigerende en preventieve maatregelen die je hebt doorgevoerd werkelijk het gewenste effect hebben gehad. Komen de uiteindelijke resultaten overeen met de resultaten die je had willen bereiken?

4. Act: Als de doorgevoerde maatregelen het gewenste effect hebben gehad, ga je ervoor zorgen dat deze standaard worden toegepast, zodat je de gewenste kwaliteit kunt blijven leveren. Als de maatregelen niet of onvoldoende het gewenste effect hebben gehad, evalueer je wat niet goed is gegaan en vervolgens stuur je bij om de gewenste resultaten alsnog te bereiken.

Nadat deze vier stappen zijn doorlopen, ga je weer door naar de eerste stap ‘Plan’. Deze cirkel blijf je continu doorlopen om kwaliteit te kunnen blijven borgen en continue verbetering te realiseren.

Hoe is deze plan-do-check-act structuur nu binnen onze QA Software geïntegreerd?

De PDCA-cirkel is op diverse manieren in de Normec Foodcare Online applicatie doorgevoerd. Zo wordt gewerkt met een centrale actielijst waarin alle acties van verschillende modules, maar ook los ingevoerde acties en acties voortkomend uit interne en externe rapportages, samenkomen. Hierbij worden acties ingepland, uitgevoerd, wordt geverifieerd of acties voldoende zijn toegepast en kan waar nodig worden bijgestuurd. In onderstaand overzicht zie je per module een voorbeeld van de wijze waarop de PDCA-cyclus binnen deze module geïntegreerd is.

Module Stap
Plan Do Check Act
Inspecties Inspecties inplannen en uitvoeren Afwijkingen omzetten tot acties binnen de organisatie. Oorzaakanalyse en corrigerende en preventieve maatregelen definiëren naar aanleiding van structurele acties Controleren of acties voldoende zijn afgehandeld en of de juiste verbetermaatregelen zijn getroffen Bijsturen in afhandeling van acties en eventueel aanvullende acties inplannen
Handboek Opnieuw beoordelen van verlopen documenten en onlangs aangepaste documenten Documenten waar nodig nog aanpassen en aanbieden voor verificatie Controleren van documentaanpassingen door verificateur (eigenaar) van het document Goedgekeurde documenten delen binnen de organisatie en afgekeurde documenten opnieuw aan laten passen door de auteur
E-learning Verifiëren welke competenties nodig zijn en bijpassende E-learning trainingen ontwerpen of selecteren Trainingen inplannen en laten uitvoeren door medewerkers Controleren of competenties voldoende behaald zijn Indien nodig herhaling van de cursus of persoonlijke toelichting als de lesstof te moeilijk is. Waar nodig bijstellen van lesstof
Specificaties Nieuw of gewijzigd product of receptuur Invoeren grondstofspecificaties, recepturen en verkoopartikelen Controleren van specificaties door beheerder Waar nodig bijstellen van specificaties en recepturen
Registraties Uit te voeren registraties inplannen per afdeling en/of medewerker Invoeren registraties door medewerkers en vooraf gedefinieerde acties uitzetten in geval van afwijkingen Controleren of registraties voldoende zijn ingevuld en de juiste acties zijn uitgevoerd Waar nodig bijsturen in afhandeling van? registraties en acties en eventueel aanvullende acties inplannen

Voordelen toepassing PDCA-cirkel in QA software

Het toepassen van de PDCA-cirkel binnen QA software brengt diverse voordelen met zich mee.

Zo helpt de software je om kwaliteitszaken te borgen en continue verbetering te realiseren. Door het gebruik van diverse features, zoals een centrale actielijst, het toewijzen van verantwoordelijken per actie, een dashboard met persoonlijk actieoverzicht en automatische mailnotificaties voorkom je dat acties ‘per ongeluk’ over het hoofd gezien worden. Als kwaliteitsmanager behoud je zo altijd het overzicht en kun je precies zien in welke fase van de PDCA-cyclus de acties zich bevinden.

De diverse automatisch gegenereerde statistieken pagina’s geven je bovendien realtime inzicht in problemen die zich voordoen binnen je bedrijf of zelfs binnen een bepaalde afdeling of ploeg, zodat je hier snel acties op kunt ondernemen. Naar aanleiding van negatieve resultaten in de statistieken kun je een PLAN maken om ervoor te zorgen dat de resultaten verbeteren. Je gaat verbeteracties uitvoeren (DO) en vervolgens controleren (CHECK) of je hiermee de resultaten verbeterd hebt. Dit zie je direct terug in de statistieken. Waar nodig stel je het plan bij (ACT) om een beter resultaat te boeken. En zo is je PDCA-cirkel weer compleet.

Marlous-van-Drunen.jpg
Auteur: Marlous van Drunen Marketing & Communicatie
Rick-Veldkamp.jpg

Meer over dit onderwerp?

Neem contact op met onze Business Unit Directeur Normec Foodcare Online Rick Veldkamp.

Neem contact op

Gerelateerde kennisbank artikelen

Top 3 meest gelezen

specificatiebeheer

Infographic check je etiket

Je hebt een nieuw product ontwikkeld en vraagt je af of het etiket wel compleet is. Voldoet het aan de wetgeving? Mis ik niets? Wat er precies op het etiket moet staan, is vastgelegd in Verordening (E...
13 Maart 2020
Challenge test

Is het nodig om een challenge test uit te voeren?

Een challenge test wordt veel ingezet door bedrijven voor de beheersing van Listeria monocytogenes in kant-en-klare levensmiddelen. Het product wordt opzettelijk besmet, waarna er wordt gekeken tot ho...
28 Maart 2022
wetboek-hamer

FSSC 22000 versie 4.1: uitleg documenten over voedselfraude en food defense

FSSC heeft twee guidance documenten uitgebracht met betrekking tot food fraud en food defense. Download de documenten op de website van FSSC 22000. Het food fraud guidance document gaat over de achter...
23 Mei 2018

Gerelateerde diensten

Gerelateerde branches

Rick-Veldkamp.jpg

Hulp nodig met het digitaliseren van het kwaliteitssysteem?

Stuur jouw gegevens naar onze Accountmanager Martijn van de Wiel

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Rick-Veldkamp.jpg

Op de hoogte blijven? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief