• nl
    • en
    • de

BRC Food versie 8: wat kunnen we verwachten?

Het concept van de BRC Global Standard for Food Safety, versie 8, is onlangs gepubliceerd. Deze conceptversie* geeft een eerste inzage in de wijzigingen die deze versie met zich mee zal brengen. Verwacht wordt dat de nieuwe versie in augustus 2018 wordt uitgegeven en dat vanaf 2019 tegen deze nieuwe norm ge-audit zal worden.

Toepassing

De eerste zeven hoofdstukken van de norm zijn op alle bedrijven van toepassing, hoofdstuk 8 is van toepassing op bedrijven met  high-care, high-risk of ambient high-care producten. Hoofdstuk 9 is van toepassing op de in- en verkoop van handelsartikelen en blijft gelden als een vrijwillige module.

Belangrijkste wijzigingen

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen die deze versie-update met zich mee brengt op een rijtje gezet. Deze opsomming betreft een klein deel van het volledige aantal wijzigingen. Ook is de opsomming gebaseerd op de draft versie, wat betekent dat er mogelijk nog wijzigingen kunnen plaatsvinden.

Managementbetrokkenheid
Er worden aanvullende eisen gesteld met betrekking tot managementbetrokkenheid. Actielijsten met activiteiten dienen opgesteld te worden en er dient een planning te zijn voor het uitvoeren van deze activiteiten. Ook dient er periodiek een evaluatie van deze activiteiten plaats te vinden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor doelstellingen die niet zijn behaald.

Klokkenluidersregeling
Vanuit de nieuwe versie wordt ook een klokkenluidersregeling verplicht gesteld. De klokkenluidersregeling geeft werknemers de mogelijkheid om melding te maken van (mogelijke) misstanden in de organisatie. Denk hierbij aan fraude of gevaar voor de volksgezondheid.

Voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem
Het auditprogramma dient in minimaal vier keer per jaar uitgevoerd te worden, vastgesteld op basis van risicoanalyse. Alle auditonderdelen dienen minimaal jaarlijks beoordeeld te worden. Elke interne audit in het kader van het programma heeft een afgebakende scope en houdt rekening met een gedefinieerde activiteit of onderdeel van het voedselveiligheids- of HACCP-plan. Hygiëne-inspecties dienen in een apart programma opgenomen te worden.

Leveranciers/dienstverleningen
In de risicoanalyse dienen de risico’s die aan grondstoffen gebonden zijn en de risico’s die onderworpen zijn aan wettelijk toezicht op verboden stoffen opgenomen te zijn. Actualisatie hoeft niet meer jaarlijks te geschieden, maar wel bij wijzigingen in grondstoffen, grondstofverwerking of de leveranciers, als er een nieuw risico ontstaat of na een product recall. Wanneer dit allemaal niet van toepassing is, dan dient actualisatie om de drie jaar te geschieden.

Er worden aanvullende eisen gesteld ten aanzien van goedkeuring van leveranciers, onder andere eisen voor de leveranciersquestionnaires en leveranciersaudits. Dit wordt gebaseerd op risicobeoordeling.

Een nieuwe eis is ook dat de effectiviteit van het traceerbaarheidssysteem van de onderaannemer getoetst dient te worden. Goedkeuring van onderaannemers kan niet enkel meer geschieden door het uitvoeren van een audit on site. Aanvullend is ook een GFSI-certificaat verplicht.

Reiniging
De eisen voor CIP reiniging zijn flink uitgebreid. Om de werking van de CIP apparatuur te kunnen borgen, dient een validatie uitgevoerd te worden, een actueel schema van de CIP installatie dient aanwezig te zijn en het risico van kruisbesmetting dient beoordeeld te worden. De CIP installatie dient door voldoende opgeleid personeel onderhouden te worden. Ook dienen de reinigingsvoorzieningen met vaste frequentie gemonitord te worden.

Food defense
Naast de risicoanalyse van potentiële productrisico’s van interne en externe bedreigingen, dienen grondstoffen en producten die als mogelijk risico geïdentificeerd zijn beheerst te worden.

*De definitieve versie van de BRC Global Standard for Food Safety versie 8 is in augustus 2018 gepubliceerd. Vanaf 1 februari 2019 zal deze norm getoetst worden. 

controleren voedselwaren boxarrow-up

Datum

25-01-2018

Categorie

Blog | Foodcare | CareNet Online

Delen

© 2019 Normec Foodcare Privacy
nlende
Offerte aanvragen
Care for Food Group gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is de Care for Food Group met IvoMar Marktonderzoek overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten
IvoMar Marktonderzoek gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is IvoMar Marktonderzoek met de Care for Food Group overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten