Allergenenbeheersing met SimplyOK

| Gemiddelde leestijd: 4 min
Dit bericht is 941 keer bekeken

Onze etiketteringsspecialisten zien regelmatig etiketten voorbij komen waar een waarschuwing voor sporen van allergenen op staat vermeld. Binnen de Europese Unie zijn de regels met betrekking tot het vermelden van allergenen vastgelegd in Verordening (EU) Nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.

In de blog Allergenenvermelding op etiketten is meer te lezen over hoe de allergenen vermeld moeten worden. In de verordening is echter niets opgenomen over het vermelden van kruisbesmettingen. Wettelijk gezien is hiervoor tot op heden niets vastgelegd. Dat leidt tot een grote diversiteit aan vermeldingen zoals ‘Kan sporen bevatten van..’ of ‘geproduceerd in een fabriek waar ook…wordt verwerkt’.

Betrouwbare allergeneninformatie

Allergeneninformatie op etiketten is niet altijd juist, wat resulteert in voedselveiligheidsmeldingen en recalls. Allergenen blijven de belangrijkste oorzaak voor het terugroepen van voedingsmiddelen (53% in 2020). Uit een oorzaakanalyse blijkt dat de meeste allergenen recalls in 2020 veroorzaakt worden door etiketverwisseling (61%). Maar ook kruisbesmetting is een van de oorzaken.

Onderbouwde informatie geven over de onbedoelde aanwezigheid van allergenen (kruisbesmetting) is moeilijk. Er is geen wettelijke verplichting voor leveranciers van levensmiddelen om kruisbesmetting op het etiket te vermelden en de vermeldingen worden door het NVWA gezien als een “melding zonder wettelijke status”. Als een product met deze vermelding wel een allergeen bevat boven de door BuRO vastgestelde referentiedosis, dan is het product toch schadelijk volgens de NVWA.

Vanuit de retail wordt tegenwoordig veelal een onderbouwing gevraagd op onbedoeld aanwezige allergenen op basis van VITAL®.. Het allergenenmanagement van producenten zal goed op orde moeten zijn om te kunnen bepalen wanneer er een reëel risico op kruisbesmetting bestaat en om ondubbelzinnige, complete en betrouwbare allergeneninformatie te kunnen verschaffen over ingrediënten en kruisbesmetting. Om het allergenenbeheersysteem van een bedrijf in de praktijk te beoordelen, heeft Stichting SimplyOK een certificatieschema ontwikkeld.

Voldoen aan SimplyOK

Met het SimplyOK certificatieschema, ook wel Code of Practice genoemd, is het mogelijk om aan de hand van een stappenplan het allergenenbeheersysteem van het bedrijf in de praktijk te beoordelen. De Code of Practice van SimplyOK is gebaseerd op vijf basispijlers van allergenenbeheer:

  • Correcte en volledige grondstofinformatie
  • Toepassen juiste receptuur
  • Opstellen van juiste informatie in combinatie met het ontwerp van het etiket
  • Voorkomen van verwisseling van product en/of verpakkingsmateriaal
  • Voorkomen van kruisbesmetting mede door het uitvoeren van een kwantitatieve risicobeoordeling met hulp van VITAL®.

Een risicobeoordeling is nodig om risico’s van kruiscontaminatie met allergenen juist te kunnen inschatten. Het berekenen van kruisbesmetting van allergenen met behulp van VITAL®, is pas zinvol wanneer een allergeenmanagementsysteem is geïmplementeerd en op orde is. Daarna kan de uitkomst van de VITAL® berekening met behulp van analyses getoetst worden. Het certificatieschema kan op de website van SimplyOK worden gedownload.

Allergenenvermelding op verpakking

Een product dat volgens de Simply OK standaard is geproduceerd, geeft ondubbelzinnige, complete en betrouwbare allergeneninformatie. Indien SimplyOK wordt toegepast en hieruit blijkt dat er volgens de VITAL® methode een risico is op kruisbesmetting met een allergeen, wat niet voorkomen kan worden, dan kan de vermelding ‘kan sporen bevatten van’ worden vermeld. De referentiewaarden die bij de VITAL® methode worden gehanteerd zijn in veel gevallen hoger dan de waarden die de NVWA heeft vastgesteld. VITAL® is niet van toepassing op producten met een ‘vrij-van’ claim, de Code of Practice richt zich niet op ‘vrij-van’ producten. Door te zorgen voor betrouwbare allergeneninformatie, kan de consument met een allergie een veilige keuze maken en kunnen allergenen recalls worden voorkomen.

Wil je een automatisch bijgewerkt overzicht van allergenen die aan-/afwezig zijn in je eindproducten? Dan is de allergenenmatrix in onze Specificatie software een mooie oplossing voor jou.

Eisen vanuit retail

Onder andere Albert Heijn vraagt zijn huismerkleveranciers om een allergenenonderbouwing toe te voegen aan het productspecificatiesysteem. Deze informatie wordt gebruikt om te beslissen of een waarschuwingszin van allergenen op het etiket geplaatst moet worden. De Code of Practice van SimplyOK wordt hiervoor als leidend gezien. Albert Heijn verwacht dat het allergenenmanagementsysteem van de huismerkproducenten aan de Code of Practice voldoet.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het samenstellen van etiketten of bij het correct uitvoeren van allergenenmanagement? Onze specialisten ondersteunen je graag. Neem contact met ons op.

Rianne-Bil.jpg
Auteur: Rianne Bil Manager Kenniscentrum / Adviseur QA
peter-juiste-formaat-website

Meer over dit onderwerp?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Peter Zirkzee.

Neem contact op

Gerelateerde kennisbank artikelen

Top 3 meest gelezen

besmettingsbronnen

5 onverwachte besmettingsbronnen binnen je productielocatie

Het is belangrijk om binnen je bedrijf de hygiëne op orde te hebben. Daarom doe je er waarschijnlijk alles aan om de hygiëne te borgen: je hebt goede schoonmaakprocedures, personeel is goed getraind...
28 Juni 2022
Spezifikationsmanagement

5 veelgemaakte fouten op een etiket

De behoefte aan juiste en duidelijke etiketten is de laatste jaren flink gegroeid. De consument wordt namelijk steeds kritischer en wil goed geïnformeerd worden om weloverwogen keuzes te maken. Echte...
10 Maart 2021
dienst-risicomanagement

Voedselfraudebeheersing in de praktijk

Het is voor bedrijven een hele uitdaging om de beste aanpak te bedenken voor voedselfraudebeheersing. Sinds 2018 bevatten alle GFSI-standaarden voor kwaliteitssystemen eisen omtrent beheersing en voor...
28 April 2022

Gerelateerde diensten

Gerelateerde branches

peter-juiste-formaat-website

Hulp nodig met jouw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Peter Zirkzee

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

peter-juiste-formaat-website

Op de hoogte blijven? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief