HACCP

| Gemiddelde leestijd: 3 min
Dit bericht is 1136 keer bekeken

HACCP (Hazard Analysis – Critical Control Point ofwel Gevarenanalyse – Kritische controlepunten) is een preventief beheersingssysteem voor ondernemingen die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen. Het HACCP-systeem moet ervoor zorgen dat de hygiënische veiligheid van voedingsmiddelen gewaarborgd kan worden door te analyseren wat de gezondheidsrisico’s zijn in de bereidings- en behandelingsprocessen van deze producten en door die risico’s vervolgens beheersbaar te maken.

HACCP is gebaseerd op 7 principes die ondernemingen moeten toepassen op hun eigen bedrijfssituatie. Aan de hand van deze richtlijnen kunnen de ondernemingen zelf aangeven waar en in welke fase van de productie-en/of distributieprocessen er mogelijke contaminaties met gevaar voor de gezondheid van de consumenten zouden kunnen ontstaan. Vervolgens stelt men vast welke maatregelen men gaat nemen om deze gevaren voor contaminatie te vermijden, welke controles men gaat uitvoeren en wat de resultaten zijn. Dit alles zodat voedingsmiddelen gevrijwaard blijven van allerlei mogelijke contaminaties door ervoor te zorgen dat alle handelingen met het voedsel op een hygiënisch verantwoorde manier gebeuren.

Het toepassen van deze methode is wettelijk verplicht voor alle levensmiddelenbedrijven en sluit aan op het principe van de verantwoordelijkheid van producenten. De HACCP-principes vormen ook de basis van het verplichte autocontrolesysteem van levensmiddelen. Het HACCP-systeem van een levensmiddelenbedrijf kan doorgelicht worden door een certificatie-instelling. Indien deze certificatie-instelling van oordeel is dat de voedselveiligheid voldoende gegarandeerd is, kan de onderneming een HACCP-certificaat ontvangen.

De 7 principes van HACCP:

  • Het identificeren van elk gevaar dat voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau herleid moet worden
  • Het identificeren van de kritische controlepunten in de stadia waarin controle essentieel is om een gevaar te voorkomen, te elimineren of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren
  • Het vaststellen van kritische grenswaarden voor de kritische controlepunten teneinde te kunnen bepalen wat al dan niet aanvaardbaar is op het vlak van preventie, eliminatie of reductie van een onderkend gevaar
  • Het vaststellen en toepassen van efficiënte bewakingsprocedures voor de kritische controlepunten
  • Het vaststellen van corrigerende maatregelen als uit de bewaking blijkt dat een kritisch controlepunt niet volledig onder controle is
  • Het vaststellen van procedures om na te gaan of de in de punten 1 tot 5 bedoelde maatregelen naar behoren functioneren
  • Het opstellen van dossiers en documenten aangepast aan de aard en de omvang van het bedrijf teneinde aan te tonen dat de in de punten 1 tot 6 omschreven maatregelen daadwerkelijk worden toegepast
  • Meer info op de website van de Federale Overheid

Zou u graag HACCP implementeren of uw huidige HACCP standaard optimaliseren? Aarzel niet om ons te contacteren via het contactformulier of bel naar het nummer 09/361.00.61.

Naast HACCP ondersteunen wij ook normen zoals:

janna-juiste-formaat-website

Meer over dit onderwerp?

Neem contact op met onze Sales Manager QA Janna Mestach.

Neem contact op

Gerelateerde kennisbank artikelen

Gerelateerde diensten

Gerelateerde branches

janna-juiste-formaat-website

Hulp nodig met uw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Sales Manager QA Janna Mestach

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

janna-juiste-formaat-website